rekrutacja 2013/2014

Homewrzesień 2013OPROGRAMOWANIE STATISTICA

OPROGRAMOWANIE STATISTICA

Z inicjatywy i pod patronatem Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. zw. dr hab. Marka Przeniosło Dział Nauki UJK udostępnia pracownikom Uczelni (nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji) i studentom oraz doktorantom oprogramowanie STATISTICA Pakiet Zaawansowany (wersja 10) z dodatkiem Mapy - więcej informacji w zakładce PRACOWNIK » Oprogramowanie STATISTICA - ZOBACZ

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony