rekrutacja 2013/2014

HomePracownikWzory dokumenów

Wzory dokumentów

 

Poniższe zestawienie przedstawia przydatne pracownikom dokumenty, zestawione w kategoriach tematycznych. Osoby, posiadające materiały kwalifikujące się do tej kategorii, proszone są o przysyłanie wzor(u)ów dokument(u)ów na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
Zarządzenie Rektora UJK nr 32/2012 z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie zasad organizowania konferencji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. POBIERZ
Zarządzenie Rektora UJK nr 24/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 32/2012 z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie zasad organizowania konferencji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach POBIERZ
Zarządzenie Nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych  na działalność statutową POBIERZ
Umowa o dzieło POBIERZ
Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich POBIERZ
Umowa-zlecenie POBIERZ
Oświadczenie dla osób fizycznych wykonujących umowy cywilnoprawne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego niemających w Polsce miejsca zamieszkania POBIERZ
Wniosek o dofinansowanie konferencji naukowej POBIERZ

 

OPISY FAKTUR
OPIS 1 badania - ma zastosowanie do wszystkich faktur/rachunków/przedpłat dotyczących realizacji badań naukowych POBIERZ
OPIS 2 eksploatacja - ma zastosowanie do faktur/rachunków dotyczących płatności za np. energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, wywóz śmieci oraz innych kosztów dotyczących utrzymania budynków POBIERZ
OPIS 3 remonty - ma zastosowanie do wydatków związanych z remontami POBIERZ
OPIS 4 inwestycje - ma zastosowanie do wydatków związanych z realizowanymi w Uczelni inwestycjami POBIERZ
OPIS 5 pozostałe - ma zastosowanie do wszystkich pozostałych płatności POBIERZ

 

DRUKI DO PRAC
Pierwsza strona pracy licencjackiej/magisterskiej (promotorzy z Instytutu Nauk Pedagogicznych) POBIERZ
  

 

SPRAWY SOCJALNE
Zarządzenie Nr 09/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych. ZOBACZ
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ZOBACZ
Zał. nr 1 do Regulaminu ZFŚS: TABELA KRYTERIUM DOCHODOWEGO ZOBACZ
Zał. nr 2 do Regulaminu ZFŚS: OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS O UZYSKANYCH DOCHODACH ZOBACZ
Zał. nr 3 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do wypoczynku ZOBACZ
Zał. nr 4 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do pobytu dzieci w żłobkach i przedszkolach ZOBACZ
Zał. nr 5 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie zapomogi socjalnej/losowej ZOBACZ
Zał. nr 6 do Regulaminu ZFŚS: TABELA KWOT DOFINANSOWAŃ / WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ ZOBACZ
Zał. nr 7 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ZOBACZ
Zał. nr 8 do Regulaminu ZFŚS: PORĘCZENIE POŻYCZKI ZOBACZ
Zał. nr 9 do Regulaminu ZFŚS: TABELA WYSOKOŚCI, OPROCENTOWANIA ORAZ OKRESU SPŁATY POŻYCZEK Z FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO ZOBACZ
Zał. nr 10 do Regulaminu ZFŚS: WZÓR UMOWY POŻYCZKI z ZFŚS ZOBACZ
Zał. nr 11 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o objęcie opieką ZFŚS byłych pracowników UJK i ich rodzin ZOBACZ
  

 

INNE MATERIAŁY
Zapotrzebowanie na zakup towarów/usług (formularz) NOWY! POBIERZ
Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego (formularz) ZOBACZ
Formularz zamówienia na książk(ę)i do zakupienia przez Bibliotekę Filii UJK POBIERZ
Wykaz numerów telefonów Filii UJK (akt. 18.06.2018r.) POBIERZ
Wniosek o dopisanie do listy osób uprawnionych do publikowania treści na stronie WWW Filii Uniwersytetu ZOBACZ
  

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony