rekrutacja 2013/2014

Homestyczeń 2009NAGRODY DLA RECYTATORÓW

NAGRODY DLA RECYTATORÓW

Członkowie Teatru Studenckiego "WYJŚCIE EWAKUACYJNE" wrócili z nagrodami z cyklicznego, Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego pn. "Magiczny teatr słowa, czyli... rekonesans po współczesnej literaturze polskiej i ukraińskiej", organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej oraz Towarzystwo Kultury Teatralnej wraz z UMCS w Lublinie. 

Anna Kościołek zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii recytacja (tekst Anny Janko "Dziewczyna z zapałkami"). W tej samej  kategorii wyróżnienie otrzymała Agata Szymczyk. W kategorii wywiedzione ze słowa pierwszą nagrodę otrzymała Martyna Wołoszyn (tekst Beaty Karpińskiej "...Ileż tych kryzysów można przeżyć..."). Filię UJK podczas tego konkursu reprezentowali również Igor Gutowski i Małgorzata Sajda. Formła konkursu przewiduje prezentowanie utworów napisanych po roku 1980, opublikowanych w wydawnictwach książkowych i prasie literackiej. Na Turniej, oprócz prezentacji, składają się seminaria, dyskusje oraz imprezy towarzyszące propagujące współczesnych twórców muzyki, plastyki i innych dziedzin twórczości.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony