rekrutacja 2013/2014

Z MONTICELLO

Latem 2013 roku dr Katarzyna Stelmasiak z Instytutu Historii, UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim odbywała staż naukowy w Robert H. Smith International Center for Jefferson Studies w Charlottesville w stanie Wirginia.

Staż naukowy dr Katarzyny Stelmasiak

Centrum powstałe w 1994 roku działa w ramach Thomas Jefferson Foundation, która zarządza posiadłością Thomasa Jeffersona w Monticello. Centrum prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe nad spuścizną Thomasa Jeffersona – trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, autora Deklaracji Niepodległości, męża stanu i założyciela Univeristy of Virginia. Do zadań Centrum należą: popularyzacja dorobku Thomasa Jeffersona, prowadzenie badań naukowych, organizacja konferencji naukowych oraz szkoleń dla studentów i nauczycieli, a także integracja międzynarodowego środowiska naukowego zajmującego się postacią Thomasa Jeffersona. W ramach Centrum działa Jefferson Library, która zbiera literaturę z całego świata poświęconą Thomasowi Jeffersonowi. Poza tym Centrum prowadzi prace edytorskie nad wielotomowym wydawnictwem the Thomas Jefferson Papers: Reitrement Series.

Podczas stażu naukowego w Centrum dr Katarzyna Stelmasiak wystąpiła na Fellows Forum z referatem zatytułowanym Thomas Jefferson and Europe. W swoim wystąpieniu dr Stelmasiak przedstawiła motywy i okoliczności wyjazdu Thomasa Jeffersona do Europy w 1785 roku oraz omówiła wrażenia dyplomaty z podróży po Starym Kontynencie w latach 1785-1789. Wykazała, w jaki sposób pochodzenie Thomasa Jeffersona z kolonialnej Wirginii miało wpływ na postrzeganie przez niego świata oraz pokazała, co ten wybitny mąż stanu przeniósł z Europy do Monticello. Na wystąpienie, które odbyło się w Berkeley Room w Jefferson Library, przybyli badacze zajmujący się Thomasem Jeffersonem, przewodnicy po Monticello, wolontariusze oraz studenci z University of Virginia. Referat spotkał się z życzliwym przyjęciem zebranych. Podczas dyskusji zgromadzeni podkreślali zaangażowanie dr Stelmasiak, Jej merytoryczne przygotowanie oraz europejski punkt widzenia.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony