rekrutacja 2013/2014

Homepaździernik 2013WSPÓŁPRACA Z ZSEE W RADOMSKU

WSPÓŁPRACA Z ZSEE W RADOMSKU

W dniu 15 października podpisana została deklaracja współpracy między Wydziałem Filologiczno-Historycznym UJK Filii w Piotrkowie Trybunalskim a Zespołem Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. dr. inż. Janusza Groszkowskiego w Radomsku.

Współpraca z ZSEE w Radomsku

W ramach porozumienia obydwie instytucje będą organizować wspólne imprezy i konkursy, realizować projekty edukacyjne i naukowe, a pracownicy Wydziału Filologiczno-Historycznego każdego roku przeprowadzać serię wykładów i warsztatów dla uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych. Nauczyciele szkoły wezmą udział w pracach Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w charakterze konsultantów. Skorzystają również nasi studenci – władze szkoły umożliwią im odbycie praktyk.

Dokument został podpisany przez Dziekana WFH dr. hab. prof. UJK Marka Dutkiewicza i Dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych mgr. inż. Adama Jałkiewicza podczas uroczystości zorganizowanej przez uczniów z okazji dnia Edukacji Narodowej. Koordynatorami projektu są mgr Małgorzata Piotrowska i dr Maria Obrusznik-Partyka.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony