rekrutacja 2013/2014

Homelistopad 2013ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim zapraszają na konferencję naukową „Wciąż pozostają niebezpieczni…” – komunistyczny aparat bezpieczeństwa wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź „Barka”.

Konferencja naukowa „Wciąż pozostają niebezpieczni…” – komunistyczny aparat bezpieczeństwa wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź „Barka”

Konferencja odbędzie się w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim 22 listopada 2013 r. (Plac Zamkowy 4)


Program:

10.00 Otwarcie konferencji

10.20 - 11.20 Referaty:
  • dr hab. Witold Jarno, Narodziny i rozwój administracji cywilnej Polskiego Państwa Podziemnego
  • dr Tomasz Toborek, Inspektorat/Podokręg Piotrków Armii Krajowej i jego rola w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego
  • dr Tomasz Matuszak, Dokumenty piotrkowskiego Inspektoratu AK – przyczynek do badań nad polską konspiracyjną kancelarią wojskową
przerwa kawowa

11.40 - 13.00 Referaty:
  • Bartosz Górecki, Dokumenty Polskiej Partii Socjalistycznej w zasobie Archiwum Państwowym w Łodzi (Centrala) jako źródło do badań nad historią organizacji niepodległościowych działających na Ziemi Łódzkiej (1945–1948)
  • Milena Bykowska, Mjr Rudolf Majewski „Leśniak” – tragiczne losy dowódcy 25 pp AK Paweł Wąs, Metody inwigilacji oficerów AK Okręgu Łódź „Barka” na przykładzie rozpracowania ewidencyjno-obserwacyjnego krypt. „Sternik” (1959–1967)
  • dr Dariusz Rogut, Sprawa operacyjno obserwacyjna krypt. „Major” – rozpracowanie agenturalne mjr. Adama Trybusa „Gaja”
przerwa kawowa

13.20 - 14.40 Referaty:
  • Aleksandra Leśna, Działania operacyjne aparatu bezpieczeństwa wobec mjr. Bolesława Jabłońskiego „Billa”
  • Krzysztof Jałmużniak, Represje aparatu bezpieczeństwa wobec mjr. Hilarego Moraczewskiego „Morusa”
  • Paulina Szymaniak, Kwestionariusz ewidencyjny krypt. „Pisarz” – rozpracowanie mjr. Józefa Łubnickiego „Wojny”
  • Krzysztof Tylski, Ppor. Adolf Netzel „Korzeń” – figurant sprawy ewidencyjno-operacyjnej krypt. „Szary”

Dyskusja
 
 
 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony