rekrutacja 2013/2014

WYDAWNICTWO
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 
DYSPONENDA
POBIERZ
 

Sprzedaż internetowa:

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 44 732 74 00 wew. 8151

Tytuł publikacji Autor / redaktor Ilość stron / format Cena
200 lat Mazurka Dąbrowskiego red. S. Frycie 94 / A5 1,00
5 Kresowy Batalion Ciężkich Karabinów Maszynowych
(twarda oprawa)
wstęp i oprac.
Zygmunt Matuszak
360 / B5 72,00
586 dni stanu wojennego 1981–1983
w dokumentach Sztabu Generalnego WP
(twarda oprawa)
wstęp i oprac.
Edward Jan Nalepa
826 / B5
128,00
A New Curriculum for English Studies (10) red. I. Czwenar 334 / A5 3,00
A New Curriculum for English Studies (11) red. B. Lewandowska-Tomaszczyk, I. Czwenar 138 / A5 3,00
ABC neografii ruskiej M. Gajda 324 / A4 18,00
Akty prawne Wspólnoty Niepodległych Państw red. K. Malak, C. T. Szyjko 340 / B5 41,00
Amor sacer, amor profanus. O wątkach miłosnych w powieściach Marii Rodziewiczówny B. Szargot 240 / A5 12,00
Anglia a Polska w okresie rewolucji purytańskiej i restauracji E. A. Mierzwa 340 / B5 5,00
Armia Stalina 1939-1941. Zbrojne ramię polityki ZSRS (twarda oprawa) Cz. K. Grzelak 384 / A4 78,00
Aspects of British Culture and Literature in English M. Edelson 176 / A5 1,00
Aspekty ekonomiczne, zdrowotne I fitosanitarne żywności modyfikowanej genetycznie H. Maciołek 240 / B5 8,00
Autodestruktywność pośrednia u chorych na schizofrenię K. Tsirigotis 170 / B5 10,00
Bez tytułu (zbiór poezji) J. Leśniewska 92 / B6 4,00
Bezpieczeństwo społeczne w systemie
bezpieczeństwa narodowego
red. Anna Dębska 216 / A5 25,00
Biblical Expressions their Linguistic Status and Currency in English A. Soloshenko 396 / B5 21,00
Bieda dzieci jako problem społeczny i edukacyjny
– perspektywa lokalna
Maria Szymańska 256 / B5 37,00
Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej w zarysie H. Maciołek 356 / B5 8,00
Bóg-zło-modlitwa. Wokół Uwag 1940–1942 Karola
Ludwika Konińskiego
Konrad Ludwicki 298 / A5 46,00
Ci nasi obcy (twarda i miękka oprawa); monografia dotycząca życia mniejszości narodowych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego i województwa w poł. XX wieku J. Kisson-Jaszczyński 400 / A5 9,00
Classroom Observation Tasks red. H. Majer, I. Czwenar 64 / A4 4,00
Codes of Humour vol. 3 / 2 red. A. Kwiatkowska, A. Stanecka 196 / B5 11,00
Cywilne służby specjalne Rzeczypospolitej Polskiej.
Civil Special Servicers of the Republic of Poland
Andrzej Warmiński 274 / A5 42,00
Dawny Piotrków Trybunalski B. Mucha 204 / B5 21,00
Die Frauen im polnischen Schulwesen um die Wende des 19. Und 20. Jahrhunderts J. Majchrzyk-Mikuła 356 / A5 19,00
Doradztwo w agrobiznesie w okresie przedakcesyjnym Polski do Unii Europejskiej red. H. Maciołek 304 / B5 7,00
Do-So-Mo 10 Fascicula Mycenologika et Classica Polona red. S. Sharypkin 164 / B5 20,00
Do-So-Mo 4-5 Fascicula Mycenologika et Classica Polona red. S. Sharypkin 170 / B5 7,00
Do-So-Mo 6 Fascicula Mycenologika et Classica Polona red. S. Sharypkin 190 / B5 7,00
Do-So-Mo 9 Fascicula Mycenologika et Classica Polona red. S. Sharypkin 120 / B5 15,00
Dydaktyka XXI wieku – szanse i zagrożenia red. J. Bujak-Lechowicz 296 / B5 17,00
Dylematy polskiego inteligenta. Działalność i poglądy społeczno-polityczne Józefa Dąbrowskiego „Grabca” 1876-1926 J. Wojciechowski 234 / A5 13,00
Dziady Adama Mickiewicza. Widowisko cz. 1 J. Winiarski 282 / B5 1,00
Działalność artystyczno-oświatowa Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim w latach
1966–2016
Marek Jan Kuciapiński 588 / B5 85,00
Działalność niepodległościowa żołnierzy polskich   na Litwie i Wileńszczyźnie, wrzesień 1939-czerwiec 1941 r. W. K. Roman 400 / B5 10,00
Działania opiekuńczo-wychowawcze wobec dziecka w rodzinach zamożnych i ubogich H. Marzec 300 / B5 26,00
Dziecko i dzieciństwo w twórczości Juliusza KadenaBandrowskiego I. Kiełtyk-Zaborowska 236 / A5 13,00
Dziedzictwo Andrzeja Frycza-Modrzewskiego (twarda oprawa) red. J. Kukulski 720 / B5 12,00
Dzieje kształtowania się polskich instytucji oświatowych red. E. A. Mierzwa 350 / B5 5,00
Dzieje myśli o zdrowiu i kulturze fizycznej E. Blada, J. Bielski 206 / B5 10,00
Edukacja dla bezpieczeństwa w perspektywie antropocentrycznej J. Tomiło 180 / B5 20,00
Edukacja dla potrzeb rynku pracy – realia, możliwości, perspektywy red. M. Szymańska 374 / B5 20,00
Edukacja i upowszechnianie kultury muzycznej w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1945-1989 M. J. Kuciapiński 418 / B5 20,00
Edukacja wczesnoszkolna w kontekście reformy systemu szkolnego E. Marek, R. Więckowski 452 / B5 3,00
Ekphrasis in the Poetry of Derek Mahon publikacja w j. angielskim J. Jarniewicz 276 / A5 28,00
English Etymology:Work and Glossary (for Students of English Philology) A. Soloshenko 224 / B5 13,00
English Sentencial Complementation. A usage - based approach A. Kaleta 310 / B5 35,00
Epidemiologia chorób odzwierzęcych w zarysie H. Maciołek 206 / A5 4,00
Europa po zimnej wojnie. Wybrane problemy red. K. Malak, P. Solarz 260 / B5 12,00
Europa XXI wieku między totalitaryzmem, autorytaryzmem a demokracją (twarda oprawa) red. A. Adamczyk 524 / B5 27,00
Exercises in English Phonetics for Poles P. Ostalski, S. Połeć 46 / A5 1,00
Fakty - historie - metafory. O twórczości Zofii Kossak i Henryka Sienkiewicza (twarda oprawa) Z. Mokranowska 266 / A5 14,00
Foreign Languages and Cultures: Contemporary
Contexts. Języki obce i kultura: współczesne konteksty
red. Irena Czwenar,
Dorota Gonigroszek,
Agnieszka Stanecka
242 / B5 38,00
Fundamentals of English Lexicology: Lecture Notes (for 2ND and 3D - year students of English Philology) S. Soloshenko 300 / B5 35,00
Fundusze UE - Kompendium Z. Ślusarczyk, C.T. Szyjko 440 / B5 41,00
Funkcje nazw własnych w twórczości Marii Dąbrowskiej A. Raszewska-Klimas 250 / B5 5,00
Generał brygady Jan II Lachowicz. Żołnierz nieznany (twarda oprawa)

Z. Matuszak

278 / B5 30,00
Geneza idei Unii Europejskiej (polskie inicjatywy) E. A. Mierzwa 458 / B5 24,00
Gospodarka Współczesna. Roczniki naukowe UJK, nr 1 red. S. Juszczyk 176 / B5 19,00
Gospodarka Współczesna. Roczniki naukowe UJK, nr 2 red. S. Juszczyk 190 / B5 22,00
Gospodarka Współczesna. Roczniki naukowe UJK, nr 3
red. S. Juszczyk 124/B5
20,00
Gry adaptacyjne we współczesnym kinie J. Kuźnicka 146 / A5 5,00
Gwatemala w międzynarodowych kontekstach
kulturowych. Szkice
Danuta Mucha 252 / A5 29,00
Historia histografii, tom III, Histografia niemieckojęzyczna E.A. Mierzwa 526 / B5 60,00
Historia powszechna 1919-1945. Wybór tekstów źródłowych K. Malak 230 / B5 10,00
Historia teatru rosyjskiego B. Mucha 264 / A5 4,00
Hybrids and Hybridity ed. A. Kwiatkowska 226 / A5 25,00
Interfaces, Interspaces. Image, Language, Cognition publikacja w j. angielskim A. Kwiatkowska 202 / A5 22,00
Jakość dzieciństwa w nowoczesnych rodzinach zamożnych H. Marzec 254 / B5 30,00
Jean Piaget, życie i twórczość w 100 rocznicę urodzin W. Goriszowski 78 / B5 1,00
Jednostka, naród, historia. Studia romantyczne M. Śliwiński 270 / B5 13,00
Jeżycjada a sprawa polska. O powieściach Małgorzaty Musierowicz B. i M. Szargot 180 / A5 19,00
Język, człowiek, kultura (twarda oprawa) red. B. Czopek-Kopciuch 320 / B5 8,00
Języki obce i kultura: Nowe konteksty edukacyjne Foreign languages and Cultures: New educational contexts red. D. Gonigroszek 336 / B5 50,00
Józef Bogdan Dziekoński – Reportaże wstęp i oprac. M. Szargot 125 / A5 8,00
Józef Ignacy Kraszewski. Listy do Władysława Maleszewskiego oprac. M. Obrusznik-Partyka 144 / B5 9,00
Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość red. P. Olszewski 396 / B5 17,00
Kobiety na tronie rosyjskim B. Mucha 266 / A5 13,00
Kobiety w edukacji i oświacie polskiej na przełomie XIX i XX wieku J. Majchrzyk-Mikuła 198 / B5 11,00
Kody humoru vol. 3 / 1 red. A. Kwiatkowska, A. Stanecka 278 / B5 15,00
Komunikowanie się w biznesie J. Olczyk 148 / A5 3,00
Koncepcje kształcenia dzieci i nauczycieli w twórczości Ryszarda Więckowskiego E. Marek 348 / B5 46,00
Konflikt sowiecko-japoński nad rzeką Chałchin-Goł w 1939 roku (twarda oprawa) Cz. Grzelak 212 / A5 26,00
Konkurencyjność regionów w kontekście integracji Polski z Unią Europejską red. W. Kasperkiewicz, J. Marszałek, D. Starzyńska 334 / B5 18,00
Kosmos Krasińskiego M. Szargot 152 / A5 9,00
Kraj lat dziecinnych w poezji Lenartowicza. Motywy i obrazy P. Bojko 250 / B5 32,00
Krasicki jako przeciwnik Arystotelesa M. Śliwiński 242 / A5 11,00
Kresy w czerwieni 1939. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę (twarda oprawa) Cz. Grzelak 504 / A4- 74,00
Kulturowe przedstawienia psychiatrii i chorób psychicznych red. K. Szmigiero 332 / B5 16,00
Lakrimma K. Ludwicki 154 / A5 10,00
Legenda o Ahaswerze – antologia tekstów W. Piotrowski 268 / A5 13,00
Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży (twarda oprawa) S. Frycie, M. Ziółkowska-Sobecka, W. Bojda 816 / B5 32,00
Liryka w liceum. Odbiór, kompetencje, kontekst kulturowy (badania) D. Bruska 370 / A5 7,00
Literatura – Muzyka. O postrzeganiu związków muzyki z literaturą (twarda oprawa) red. W. Piotrowski 304 / B5 32,00
Literatura francuska XIX wieku B. Mucha 306 / A5 8,00
Literatura i krytyka na łamach „Biesiady Literackiej” (1876-1906) M. Obrusznik-Partyka 266 / A5 4,00
Literatura i szkoła S. Frycie 264 / A5 3,00
Literatura rosyjska XX wieku B. Mucha 308 / 5 12,00
Logika dla humanistów W. W. Skarbek 268 / B5 16,00
Logistyka gospodarcza – uwarunkowania, zarządzanie, tendencje red. W Starzyńska, W.J. Rogalski, J. Zrobek 198 / B5 26,00
Logistyka szansą rozwoju miasta i regionu na przykładzie ziemi piotrkowskiej red. W. Starzyńska, W. J. Rogalski 456 / B5 22,00
Making Sense of Humour vol. 2/2 red. A. Kwiatkowska, S. Dżereń-Głowacka 184 / B5 11,00
Małżeństwo i macierzyństwo w refleksji kobiet
niezamężnych i bezdzietnych
Dorota Ruszkiewicz 244 / B5 28,00
Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa. Listy (twarda oprawa) wybór, oprac. i wstęp B. Szargot 252 / B5- 14,00
Materiały do studiowania historii języka polskiego G. Majkowski 392 / B5 5,00
Metropolia versus peripheria. Studia nad etno- i geopolityką dawnych Kresów Wschodnich i Rzeczypospolitej na przełomie XIX i XX wieku Iwan Monolatii 428 / B5 46,00
Miejsce Polski w polityce zagranicznej Ukrainy K. Borkowski 298 / A5 33,00
Model Texts for Writing A. Brajczewska 86 / B5 1,00
Model Texts for Writing. Literary texts M. Edelson 116 / A5 1,00
Myśl i praktyka pedagogiczna (twarda oprawa) red. W. Chmielewski, W. Starzyńska 522 / B5 22,00
Myśl pacyfistyczna Bertranda Russela T. Kamiński 218 / A5 1,00
Narzeczeństwo w procesie tworzenia małżeństwa – empiryczny zarys problemu D. Ruszkiewicz 238 / B5 13,00
Nie tylko o dydaktyce… red. M. Obrusznik-Partyka, L. Pacan-Bonarek 430 / B5 22,00
Nie tylko o literaturze J. Rurawski 286 / A5 1,00
Nowe technologie internetowe w otoczeniu człowieka red. S. Leszto, N. Stępnicka, S. Sołtysiak 254 / A5 32,00
O poprawie Rzeczypospolitej. Księgi czwore   (twarda oprawa) oprac. M. Korolko 480 / B5 12,00
O Rzeczpospolitej i dla Rzeczpospolitej. Antologia serca i umysłu (twarda oprawa) Cz. Grzelak 480 / A4- 79,80
O szkolnej klasyce, lekturach współczesnych sprzed lat i książkach dla młodzieży. Szkice literackie i krytyczne S. Frycie 334 / A5 3,00
Objawienie według Tuwima czyli o poemacie „Bal w operze” J. Duk 114 / A5 4,00
Oblicze człowieka. Rysy autoportretu w listach Norwida P. K. Bojko 440 / B5 8,00
Obraz rodziny i szkoły w ujęciu interdyscyplinarnym red. Olga Zamecka-Zalas, I. Kiełtyk-Zaborowska 452 / B5 70,00
Ocena wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w 2004-2005 C. T. Szyjko 160 / B5 10,00
Oczami naiwności. Losy mitów wolnościowych w polskiej popkulturze po 1989 roku A. Skolasińska 182 / B5 23,00
Od Mickiewicza do Grochowiaka J. Duk 438 / A5 5,00
Odcienie humoru vol. 1/1 red. A. Kwiatkowska, S. Dżereń-Głowacka 246 / B5 14,00
Oratorium Świętokrzyskie i inne utwory; poezje (twarda oprawa) A. Zych 144 / A5 7,00
Osobowościowe i behawioralne czynniki w obrazie klinicznym astmy oskrzelowej A. Witusik, T. Pietras 124 / B5 8,00
Pamięć słowa. Studia o poezji Juliusza Słowackiego (twarda oprawa) M. Szargot 184 / A5 25,00
Partnerzy mimo przeszkód. Nowa odsłona w stosunkach polsko-ukraińskich red. O. Boryniak, M. Walak 264 / B5 14,00
Patrioci i wrogowie. Stereotypy Polaków i Niemców w literaturze polskiej XIX i początków XX wieku W. Nawrocki 338 / A5 5,00
Pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego – teoria i praktyka red. W. A. Turski, E. Wilczkowski 344 / B5 18,00
Philological Studies: Interdisciplinary and
Multidimensional Approaches. Interdyscyplinarność i
wielowymiarowość nauk filologicznych
red. Dorota Gonigroszek,
Agnieszka Stanecka
262 / B5 38,00
Piotrkowskie Studia Pedagogiczne tom 4 red. H. Cudak 182 / B5 1,00
Piotrkowskie Studia Pedagogiczne tom 7 red. M. Pindera 300 / B5 4,00
Piotrkowskie Studia Pedagogiczne tom 8 red. M. Pindera 148 / B5 5,00
Piotrkowskie Studia Pedagogiczne tom 9 red. T. Wróblewska 490 / B5 4,00
Piotrkowskie Studia Pedagogiczne tom 10 red. M. Pindera 182 / B5 23,00
Piotrkowskie Studia Pedagogiczne tom 11 red. M. Pindera, I. Motow 200 / B5 12,00
Piotrkowskie Studia Pedagogiczne tom 12 red. T. Wróblewska, J. Majchrzyk-Mikuła 268 / B5 14,00
Piotrkowskie Studia Pedagogiczne tom 13 red. W.A. Turski 264 / B5 13,00
Piotrkowskie Studia Pedagogiczne tom 14 red. M. Szymańska, Cz. Wiśniewski, W. Chmielewski 222 / B5 14,00
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne tom 4 red. T. Olejnik 334 / B5 3,00
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne tom 5 red. A. Wałkówski 496 / B5 7,00
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne tom 6 red. T. Olejnik 484 / b5 7,00
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne tom 9 red. J. Budziński 268 / B5 12,00
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne tom 10 red. J. Budziński 270 / B5 23,00
Planowanie budżetowe w oświacie S. Juszczyk 142 / A4 5,00
Planowanie budżetowe w zarysie S. Juszczyk 170 / A4 5,00
Płeć biologiczna, płeć psychologiczna a
autodestruktywność pośrednia i bezpośrednia
K. Tsirigotis 164 / B5 25,00
Podstawy polityki ekologicznej państwa w zarysie H. Maciołek 308 / B5 8,00
Poezja dla dzieci Józefa Ratajczaka Z. Ożóg-Winiarska 320 / B5 12,00
Polacy w Ameryce Łacińskiej. Słownik
biobibliograficzny. Polacos en América Latina.
Diccionario biográfico (twarda oprawa)
D. Mucha 224 / A5 43,00
Polityka i bezpieczeństwo, tom 1 red. A. Adamczyk 280 / B5 15,00
Polityka i bezpieczeństwo, tom 2 red. A. Adamczyk 278 / B5 15,00
Polityka i bezpieczeństwo, tom 3 red. A. Adamczyk 298 / B5 16,00
Polityka i bezpieczeństwo, tom 4 red. A. Adamczyk 302 / B5 38,00
Polityka i bezpieczeństwo, tom 5 red. A. Adamczyk 214 / B5 24,00
Polityka i bezpieczeństwo, tom 6 red. A. Adamczyk 228 / B5 25,00
Polityka i Bezpieczeństwo, tom 7 red. Arkadiusz Adamczyk 265 / B5 37,00
Polityka państw Ententy wobec Zakaukazia w latach 1918-1921 P. Olszewski 300 / A5 8,00
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw red. A. Legutko, K. Malak 312 / B5 41,00
Polska – Ukraina: dialog kultur red. W. Piotrowski 176 / A5 8,00
Polska administracja szkolna w latach 1944-1950 wyd. II uzupełnione (twarda oprawa W. Chmielewski 590 / B5 32,00
Polska i kraje bałtyckie red. A. Adamczyk, D. Rogut 342 / A5 19,00
Polska i obca literatura dla dzieci i młodzieży na warsztacie współczesnych badaczy red. D. Mucha 166 / B5 21,00
Polska w literaturze ukraińskiej – Ukraina w literaturze polskiej red. S. Frycie 222 / A5 8,00
Polskie osiedla Santa Rosa w Meksyku 1943–1946
(twarda oprawa)
Witold Jan Chmielewski 290 / B5 33,00
Pożegnanie ze szkołą. Spojrzenie wstecz nauczyciela emeryta oprac. W. Chmielewski, S. Mauersberg, M. Walczak 226 / B5 17,00
Pragmatyka w języku, kognitywizmie, kulturze i dydaktyce szkolnej red. J. Bujak-Lechowicz 190 / B5 12,00
Prawa człowieka i wolności obywatelskie w dokumentach ONZ, OBWE, Rady Europy i Unii Europejskiej Z. Ślusarczyk, C. T. Szyjko 198 / A5 10,00
Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia tom 1 red. H. Marzec, M. Pindera 406 / B5 14,00
Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia tom 2 red. H. Marzec, M. Pindera 356 / B5 12,00
Problemy społeczne w okresie transformacji ustrojowej red. T. Michalczyk, W. W. Skarbek 394 / B5 8,00
Procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej W. Kasperkiewicz 240 / B5 12,00
Procesy poznawcze a język K. Ciepiela 276 / B5 8,00
Profiesijna pidgotowka E. Wilczkowski 16,00
Przekonuj i daj się przekonać M. Korolko 156 / B5 8,00
Przemiany na wsi powiatu piotrkowskiego J. Kukulski 452 / B5 14,00
Przewrót majowy 1926 (twarda oprawa) red. A. Adamczyk 320 / B5 8,00
Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Polsce E. Marek 424 / B5 48,00
Przyroda w liryce dla dzieci u schyłku XX wieku Z. Ożóg 178 / A5 4,00
Razem czy osobno. Dwadzieścia lat stosunków polsko-ukraińskich red. O. Boryniak, M. Walak 246 / B5 14,00
Region, Europa, Zarządzanie Z. Ślusarczyk, C. T. Szyjko 448 / B5 39,00
Region, kraj, świat red. J. Budziński 532 / B5 8,00
Reporterskie i pisarskie drogi Józefa Bogdana Dziekońskiego M. Szargot 180 / A5 23,00
Rocznik Pedagogiki Rodziny tom 6 red. H. Cudak 254 / B5 5,00
Rocznik Pedagogiki Rodziny tom 7 red. H. Marzec, H. Cudak 252 / B5 5,00
Rodzina – jej teraźniejszość i przyszłość, tom 1 red. H. Marzec, K. Szymczyk 412 / B5 53,00
Rodzina – jej teraźniejszość i przyszłość, tom 2 red. H. Marzec, K. Szymczyk 314 / B5 39,00
Rodzina na początku III tysiąclecia - obraz przeszłości i teraźniejszości tom 1 red. H. Marzec, Cz. Wiśniewski 478 / B5 17,00
Rodzina na początku III tysiąclecia- obraz przeszłości i teraźniejszości tom 2 red. H. Marzec, Cz. Wiśniewski 390 / B5 14,00
Rodzina w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, tom I red. H. Marzec, K. Szymczyk 406 / B5 22,00
Rodzina w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, tom II >red. H. Marzec, K. Szymczyk 426 / B5 23,00
Rola administracji publicznej we wdrażaniu funduszy strukturalnych UE Z. Ślusarczyk, C. T. Szyjko 206 / B5 20,00
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie integracji Polski z UE red. S. Składowski, I. Molska, G. Kidawska, W. J. Rogalski, M. Tymińska 264 / B5 8,00
Romantyzm M. Śliwiński 348 / A5 1,00
Samorząd terytorialny podmiotem polityki regionalnej UE Z. Ślusarczyk, C. T. Szyjko 262 / B5 28,00
Schizofrenia w kontekście nauk społecznych. osoba chora na schizofrenię w obszarze zainteresowań pedagogiki specjalnej A. Witusik, S. Leszto, D. Podgórska-Jachnik, T. Pietras 166 / B5 14,00
Shades of Humour vol. 1/2 red. A. Kwiatkowska, S. Dżereń-Głowacka 166 / B5 11,00
Słownik elit dawnych ziem wschodniej Rzeczypospolitej tom I (A-H) (twarda oprawa) W. Piotrowski 436 / B5 59,00
Słownik elit dawnych ziem wschodniej Rzeczypospolitej tom II (I-Ł) (twarda oprawa) W. Piotrowski 362 / B5 36,00
Słownik elit dawnych ziem wschodniej Rzeczypospolitej, tom III (M-S) (twarda oprawa) W. Piotrowski 414 / B5 43,00
Słownik elit dawnych ziem wschodniej Rzeczypospolitej, tom IV (Sp-Ż) (twarda oprawa) W. Piotrowski 606 / B5 65,00
Słyszę szept skrzydeł D. Mucha 170 / a5 8,00
Specjalne potrzeby niepełnosprawnych M. Białas 396 / B5 39,00
Społeczeństwo a skazani. Studium empiryczne K. Tsirigotis, S. Stendera 196 / B5 21,00
Społeczeństwo polskie w pierwszej dekadzie XXI wieku red. A. Dębska 218 / B5 14,00
Stanisław Wyspiański – człowiek wszechstronny. Rozprawy z kultury i literaturoznawstwa red. W. Piotrowski 314 / B5 14,00
Starostwo powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim 1945-1950 w świetle dokumentów własnego zespołu akt zebrał i oprac. A. Felchner 632 / B5 10,00
Stefan Mękarski. Zapiski z Rothesay 1940–1942 (twarda oprawa) A. Adamczyk 528 / B5 16,00
Sto lat Rosji w Królestwie Polskim (1815-1915) J. Kukulski 416 / B5 14,00
Stosunki polityczne między Hiszpanią a Wielką Brytanią (twarda oprawa) P. Jakóbczyk-Adamczyk 552 / B5 25,00
Strategie humoru, vol. 4/1 red. A. Kwiatkowska, A. Stanecka 154 / B5 19,00
Strategies of Humour, vol. 4/2 red. A. Kwiatkowska, A. Stanecka 136 / B5 18,00
Studia i Materiały Polonistyczne, tom 3 red. S. Gala 296 / B5 1,00
Studia i Materiały Polonistyczne, tom 4 red. M. Jurkowski 440 / B5 1,00
Studia i Materiały Polonistyczne, tom 5 red. U. Żydek-Bednarczuk 332 / B5 5,00
Studia i Materiały Polonistyczne, tom 6 red. E. Stryjniak-Stankóné 344 / B5 5,00
Studia i Materiały Polonistyczne, tom 7 red. A. Chruszczyński 286 / B5 14,00
Studia i Materiały Polonistyczne, tom 8 red. B. Mucha 268 / B5 12,00
Studia i Materiały Polonistyczne, tom 9 red. P. Bojko 280 / B5 15,00
Studia i Materiały Polonistyczne, tom 10 red. P. Bojko 220 / B5 13,00
Studia Słowianoznawcze, tom 1 red. B. Mucha 268 / A5 1,00
Studia Słowianoznawcze, tom 2 red. B. Mucha 334 / A5 1,00
Studia Słowianoznawcze, tom 3 red. B. Mucha 326 / A5 3,00
Studia Słowianoznawcze, tom 4 red. B. Mucha 392 / A5 8,00
Studia Słowianoznawcze, tom 5 red. B. Mucha 390 / A5 8,00
Studia Słowianoznawcze, tom 6 red. B. Mucha 438 / A5 14,00
Studia Słowianoznawcze, tom 7 red. D. Mucha 372 / A5 14,00
Studia Słowianoznawcze, tom 8 red. D. Mucha 444 / A5 15,00
Studia Słowianoznawcze, tom 10 red. D. Mucha 466 / A5 48,00
Studia Słowianoznawcze, tom 11 red. D. Mucha 306 / A5 35,00
Studia Słowianoznawcze, tom 12 red. Danuta Mucha 460 / A5 45,00
System wdrażania środków UE w okresie 2007-2013 Z. Ślusarczyk, C. T. Szyjko 224 / B5 10,00
Szkice Familiologiczne",nr 1 red. H. Marzec 266 / B5 34,00
Sztuka filmowa w Rosji B. Mucha 342 / A5 4,00
Śmierć Zygmunta Krasińskiego red. B. i M. Szargot 216 / A5 14,00
Średniowiecze W. Nawrocki 184 / A5 8,00
Średniowiecze". Wykłady o literaturze i kulturze europejskiej, wyd. ll poprawione, rozszerzone i uzupełnione (twarda oprawa) W. Nawrocki 438 / A5 10,00
Środowisko przyrodnicze a zdrowie człowieka H. Maciołek 450 / B5 17,00
Technologie informacyjne w teorii i praktyce red. P. Plaskura 144 / B5 17,00
Teoria wartości etycznych D. Hume´a W. W. Skarbek 210 / A5 10,00
The English-Polish List of Procedural Terminology A. Soloshenko 63 / B6 5,00
To Be That Self which One Truly Is" Search for Identity in Women's Madness Narratives K. Szmigiero 266 / B5 14,00
Twórczość Mikołaja Gogola w kręgu pisarzy polskich B. Mucha 216 / B5 22,00
Twórczość sceniczna Igora Sikiryckiego D. Mucha 530 / B5 22,00
Twórczość sceniczna w obozach internowania żołnierzy polskich w latach 1939-1947, tom 1 S. Piekarski 584 / B5 10,00
Twórczość sceniczna w obozach internowania żołnierzy polskich w latach 1939-1947, tom 2 S. Piekarski 490 / B5 10,00
Uczniowie i szkoły Lubelszczyzny pod względem zdrowotności i higieny (1918-1939). Wybór dokumentów J. Majchrzyk-Mikuła 252 / B5 14,00
Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne ochrony środowiska w spółdzielniach mleczarskich na tle zmieniającej się skali produkcji i asortymentu wyrobów gotowych red. S. Juszczyk 274 / B5 35,00
Uwarunkowania wdrażania i monitorowania funduszy strukturalnych w Polsce Z. Ślusarczyk, C. T. Szyjko 136 / A5 10,00
W 180 rocznice śmierci Cypriana Kamila Norwida red. S. Frycie 126 / A5 5,00
W 190 rocznicę urodzin i 150 rocznicę śmierci J. Słowackiego red. S. frycie 126 / A5 3,00
W 200 rocznicę śmierci I. Krasickiego red. S. Frycie 196 / A5 5,00
W 200 rocznicę urodzin Adama Mickiewicza red. S. Frycie 236 / A5 3,00
W 75 rocznicę śmierci W.S. Reymonta red. S. Frycie 142 / A5 3,00
W dolinie Bugu, Styru i Słuczy. Wołyń w najnowszej historii Polski (wybrane zagadnienia) red. J. Rubacha 318 / B5 10,00
W kręgu historii, literatury i kultury M. Śliwiński 128 / A5 5,00
W kręgu kultury i literatury XX wieku red. K. Ludwicki 216 / A5 12,00
W kręgu literatury i języka red. A. Grochulska 610 / B5 12,00
W stronę Jerozolimy słonecznej P. Bojko 176 / A5 9,00
Wartości preferowane przez studentów Wydziału Nauk Społecznych Filii uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim A. Felchner, K. Gal, K. Jakubczak-Krawczyńska 158 / B5 20,00
Wartości w edukacji polonistycznej – szanse i zagrożenia red. J. Bujak-Lechowicz 206 / B5 12,00
Wartości wychowawcze w pozytywistycznych powieściach dla dzieci i młodzieży D. Mucha 292 / B5 30,00
Wiek klęski. Studia o „Rodzinie Połanieckich” Henryka Sienkiewicza B. Szargot 328 / B5 42,00
Wielowymiarowość kryzysu w rodzinie. Aspekt interdyscyplinarny zjawiska red. M. Gawęcka 286 / B5 16,00
Wizerunek kobiety w nowoczesnej rodzinie zamożnej Helena Marzec 180 / B5 29,00
Wizje światowego ładu. Futurologia i Science-Fiction A. Sepkowski 316 / A5 4,00
Wojna hybrydowa na Ukrainie. Wnioski i rekomendacje dla Europy i świata red. Bogusław Pacek, Julia Anna Grochocka 328/B5 50,00
Wojsko wobec polskiego sierpnia '80 w dokumentach wstęp i oprac. E.J. Nalepa 290 / B5 33,00
Wokół uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej. Studium wybranych problemów J. Zalewski 346 / B5 46,00
Wprowadzenie do aksjoewentystycznej teorii wartości W.W. Skarbek 194 / A5 13,00
Współczesna dydaktyka – przestrzenią dialogu i dyskursu red. J. Bujak-Lechowicz 228 / A5 12,00
Współczesna nauka o literaturze dla dzieci i młodzieży i jej przedstawiciele S. Frycie 316 / A5 2,00
Współczesna rodzina polska w sytuacji kryzysu red. H. Marzec, D. Ruszkiewicz 272 / B5 35,00
Wybrane zagadnienia z socjologii i socjologii edukacji W.W. Skarbek 240 / B5 12,00
Wybrane zagrożenia współczesnej młodzieży red. K. Tsirigotis, J. Łuczak 210 / B5 27,00
Wychowanie fizyczne dzieci w wieku przedszkolnym. Podręcznik dla nauczycieli placówek przedszkolnych oraz studentów studiów pedagogicznych E. Wilczkowski 288 / B5 30,00
Wychowanie fizyczne dzieci w wieku przedszkolnym. Podręcznik dla nauczycieli placówek przedszkolnych oraz studentów studiów pedagogicznych (wyd. II poprawione i uzupełnione) E. Wilczkowski 288 / B5 37,00
Wychowanie fizyczne uczniów w szkołach
w wybranych państwach świata (historia
i współczesność) – publikacja w j. ukraińskim
E. Wilczkowski,
A. Wilczkowska,
W. Pasicznik
404 / B5 56,00
Z dziejów piotrkowskiej oświaty (od czasów księstwa Warszawskiego do wybuchu II wojny światowej). Wybór dokumentów A. Felchner, J. Majchrzyk-Mikuła, T. Matuszak, A. Piasta 446 / B5 44,00
Z problematyki kształcenia językowego, literackiego i kulturowego A. Grochulska 324 / B5 3,00
Z problematyki wolności w pedagogice red. M. Gawęcka 248 / B5 13,00
Z rodziną i dla rodziny w dobie globalizacji, tom 1 red. H. Marzec 310 / B5 17,00
Z rodziną i dla rodziny w dobie globalizacji, tom 2 red. H. Marzec 346 / B5 18,00
Z tradycji historii kultury i oświaty red. M. Pindera 704 / B5 22,00
Zachowania ryzykowne dla zdrowia Piotrkowian w 2009 roku red. K. Jakubczak-Krawczyńska, A. Pawlak, K. Tsirigotis, J. Łuczak 150 / B5 15,50
Zagrożenia naturalne w polskim obszarze terytorialnym. Praktyczne podstawy do kalkulacji składek w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych Stanisław Wieteska 394 / B5 43,00
Zarys literatury ukraińskiej i białoruskiej B. Mucha 274 / A5 3,00
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa – wyzwania i ryzyka red. Tadeusz Szmidtka,
Janusz Kozioł
678 / B5 106,00
Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej red. R. Kuriata 272 / B5 35,00
Zasady transkrypcji fonetycznej A. Majkowska 102 / A5 1,00
Zastosowanie treningu obwodowego na zajęciach z wychowania fizycznego i sportu; podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych W. Chodinow, E. Wilczkowski 190 / B5 11,00
Zbliżenia piotrkowskie 1995; kwartalnik społeczno-oświatowy red. J. Kukulski 146 / B5 1,00
Zbliżenia piotrkowskie 1997; kwartalnik społeczno-oświatowy red. H. Cudak, J. Góral, J. Kisson-Jaszczyński 114 / B5 1,00
Zdrowie i zdrowotność piotrkowian. Z problematyki zdrowotności mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego na tle całego kraju (od końca lat 20-tych do początku 70-tych XX wieku) A. Felchner 344 / A5 14,00
Zeszyt Naukowy nr 3 red. J. Rutkowski 126 / A5 3,00
Zeszyt Naukowy nr 4 red. J. Rutkowski 156 / A5 8,00
Zeszyt Naukowy nr 5 red. W. Bednarek 180 / A5 8,00
Zeszyt Naukowy nr 6 red. J. Rutkowski 232 / A5 8,00
Zeszyt Naukowy nr 7 red. W. Kasperkiewicz 192 / A5 11,00
Zeszyt Naukowy nr 8 red. W. Kasperkiewicz 178 / A5 10,00
Związani z tą ziemią – antologia wierszy współczesnych poetów piotrkowskich wybór i oprac. S. Frycie, Z. Pieczyńska-Gąsior 402 / A5 3,00

* czerwonym kolorem zaznaczono nowe pozycje

* kolorem zielonym zaznaczono ostatnie egzemplarze nakładów (obniżka ceny)

 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony