rekrutacja 2013/2014

Homestyczeń 2014WEŹ UDZIAŁ W PIERWSZEJ EDYCJI ELEKTRONICZNYCH BADAŃ ANKIETOWYCH NA UJK!

WEŹ UDZIAŁ W PIERWSZEJ EDYCJI ELEKTRONICZNYCH BADAŃ ANKIETOWYCH NA UJK!

Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów Filii UJK oraz słuchaczy studiów podyplomowych do udziału w prowadzonych po raz pierwszy w formie elektronicznej badaniach ankietowych mających na celu doskonalenie jakości kształcenia poprzez ocenę nauczycieli akademickich, zajęć dydaktycznych oraz pracy dziekanatów UJK.

Badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad dobrowolności, poufności i anonimowości. Pierwsza część badań ankietowych prowadzona jest od 13 stycznia 2014 roku (od godziny 0.00) do 2 marca 2014 roku (do godziny 24.00) i dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2013/2014. Ankietowanie odbywa się drogą elektroniczną po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła do systemu Wirtualna Uczelnia, po wybraniu w Menu linku Ankiety i egzaminy.
Szczegółowych informacji na temat ankietyzacji udzielają instytuty i katedry.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony