rekrutacja 2013/2014

Homeluty 2014DOKONAŁO SIĘ! UMOWA PATRONALNA ZE SZKOŁĄ W BUJNACH PODPISANA!

DOKONAŁO SIĘ! UMOWA PATRONALNA ZE SZKOŁĄ W BUJNACH PODPISANA!

W walentynki, 14 lutego 2014 roku w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych w Bujnach, podpisano umowę o współpracy między Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim a Zespołem Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach.

Umowa Patronalna ze Szkołą w Bujnach


W uroczystości podpisania patronatu naukowego brali udział gospodarze reprezentowani przez Pana Dyrektora ZSR w Bujnach Sławomira Piętakiewicza i Panią Wicedyrektor Dorotę Strzemieczną.
Wymiana listów intencyjnych i podpisanie umowy odbyło się w obecności Starosty Powiatu Piotrkowskiego Stanisława Cubały oraz grona pedagogicznego i uczniów ZSR w Bujnach. Imprezie towarzyszyła musztra paradna przygotowana przez umundurowaną młodzież klas policyjnych, wojskowych i leśnych przygotowana pod kierownictwem mgr Tomasza Woźniaka.
Filię UJK reprezentowała delegacja w składzie:
•    Prorektor d/s Filii w Piotrkowie Trybunalskim prof. UJK dr hab. Zygmunt Matuszak,
•    Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Filii UJK, prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner,
•    Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego i Zarządzania Kryzysowego profesor UJK dr hab. Ryszard Kuriata,
•    Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych dr hab. Włodzimierz Pasicznik,
•    dr Izabela Kiełtyk – Zaborowska
•    mgr Grzegorz Stanecki
Umowa o współpracy Filii UJK z ZSR w Bujnach dotyczy rozwijania edukacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego, pedagogiki i aktywności społecznej i kulturowej w regionie; oceny merytorycznej autorskich programów nauczania; a także umożliwia uczniom uczestnictwo w wybranych seminariach, konwersatoriach, wykładach i kołach naukowych Filii UJK. Strony postanowiły promować wzajemnie działania naukowe, społeczne i kulturowe.

Pierwszą oznaką dobrej współpracy był występ wokalny uczennicy 4 klasy technikum leśnego - Pauli Macioł podczas Gali Finału Szlachetnej Paczki w siedzibie Filii w styczniu 2014. Następna okazja do spotkania to zaproszenie młodzieży z Bujen przez dydaktyków pedagogiki resocjalizacyjnej na miniwykład dotyczący zjawiska cyberprzemocy połączony z emisją filmu pt. "Przytul mnie".

Miejmy nadzieję, że dzień walentynek będzie dobrym początkiem zacieśniania więzi i rozwijania wzajemnej sympatii i współpracy między Filią a ZSR.

A oto link do strony Zespołu Szkól Rolniczych w Bujnach:
http://www.zsrckpbujny.com/

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony