rekrutacja 2013/2014

Homeluty 2014UMOWY O WSPÓŁPRACY WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UMOWY O WSPÓŁPRACY WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

W dniu 17 lutego 2014 roku w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim podpisano Umowy o współpracy...

Umowy współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych

... między naszym Wydziałem a:
- Przedszkolem Samorządowym nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr Bożenę Zadumińską,
- Przedszkolem Samorządowym nr 24 im. Misia Uszatka z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr Henrykę Zawiślak,
- Żłobkiem Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr Dorotę Kałużniak,
- Gimnazjum w Rozprzy reprezentowanym przez Pana Dyrektora mgr Bernarda Matyszewskiego,
- Centrum Edukacyno-Rehablitacyjnym „SZANSA” w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr Hannę Gural,
- Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „HARC” w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowanym przez Pana Prezesa mgr Marcina Jończyka.
Z ramienia Wydziału w spotkaniu uczestniczyli:
- prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych,
- prof. UJK dr hab. Helena Marzec – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych,
- dr Katarzyna Gal – Wicedyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych,
- dr Elżbieta Marek – Kierownik Pracowni Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony