rekrutacja 2013/2014

HomeJakość kształceniaWydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia WNSInteresariusze zewnętrzni

 

Interesariusze zewnętrzni na Wydziale Nauk Społecznych
(współpraca zawarta na podstawie umów, listów intencyjnych i porozumień):

 • Centrum Edukacyjno-Rehablitacyjne „SZANSA” w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr Hannę Gural
 • Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowany przez Panią Dyrektor mgr Danutę Malik
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy reprezentowane przez Pana Dyrektora mgr. Bernarda Matyszewskiego
 • Hurtownia Budowlana „ERWIK” w Piotrkowie Trybunalskim Spółka cywilna
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowane przez Panią Dyrektor mgr Bożenę Janowską
 • INWEMER System sp z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim
 • JUWENTUR Piotrków Trybunalski Spółka z o.o.
 • Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowana przez Dariusza Walichnowskiego
 • Miejska Straż Pożarna w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowana przez Włodzimierza Kapca
 • Miejski Ośrodek Kultury – Ośrodek Edukacji Artystycznej w Piotrkowie Tryb. reprezentowany przez Panią Dyrektor mgr Elżbietę Łągwę-Szelągowską
 • OMEGA Systemy Komputerowe sp z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
 • Przedszkole Samorządowe nr 24 im. Misia Uszatka z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowane przez Panią Dyrektor mgr Henrykę Zawiślak
 • Przedszkole Samorządowe nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowane przez Panią Dyrektor mgr Bożenę Zadumińską
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Trybunalskim
 • Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowane przez Stanisława Cubałę
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „HARC” w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowane przez Pana Prezesa mgr Marcina Jończyka
 • Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowany przez Krzysztofa Chojniaka
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalski
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim
 • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach reprezentowane przez Pana Dyrektora mgr. Sławomira Piętakiewicza
 • Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie
 • Żłobek Dzienny w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowany przez Panią Dyrektor mgr Dorotę Kałużniak

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony