rekrutacja 2013/2014

Homemarzec 2014KATALOG PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH

KATALOG PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza katalog przedmiotów wybieralnych poza planem studiów dla studentów pierwszego i drugiego stopnia. Zgodnie z Regulaminem Studiów oraz Zarządzeniem Rektora nr 71/2013 student ma prawo do wyboru zajęć poza planem studiów, za które może dodatkowo otrzymać nie więcej niż 30 punktów ECTS:

• Przedmioty wydziałowe dla studentów Wydziału Nauk Społecznych,
• Przedmioty ogólnouczelniane dla studentów wszystkich wydziałów.

Termin zapisów od 03 do 07 marca 2014r.
Zgłoszenie przedmiotu do wyboru poza planem studiów należy złożyć w Dziekanacie WNS p. 18 – budynek A.

Katalog przedmiotów wybieralnych - POBIERZ

Zgłoszenie przedmiotu do wyboru poza planem studiów - POBIERZ

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony