rekrutacja 2013/2014

Homekwiecień 2014SZANOWNI STUDENCI, SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH! (aktualizacja)

SZANOWNI STUDENCI, SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH! (aktualizacja)

Informujemy, że z uwagi na niewielką liczbę wypełnionych ankiet elektronicznych, oceniających nauczycieli akademickich, sposób prowadzenia zajęć oraz pracę dziekanatu, termin ankietyzacji został przedłużony do 16 kwietnia 2014 roku.

Przypominamy, że ankietyzacja dotyczy semestru zimowego bieżącego roku akademickiego. Bardzo prosimy studentów i słuchaczy studiów podyplomowych o udział w badaniu ankietowym, gdyż tylko po uzyskaniu odpowiedniej liczby odpowiedzi możliwa będzie adekwatna ocena nauczycieli akademickich oraz doskonalenie procesu kształcenia.

Zapewniamy, że badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad poufności i anonimowości. Ankietowanie odbywa się drogą elektroniczną po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła do systemu Wirtualna Uczelnia.

Zachęcamy wszystkich uprawnionych do udziału w procesie ankietyzacji, bowiem uzyskane informacje pozwolą na dostosowanie kształcenia do potrzeb i oczekiwań studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony