rekrutacja 2013/2014

Homestyczeń 2009SPOTKANIE AKADEMICKIEGO BIURA KARIER "SYNERGIA" Z INSTYTUCJAMI LOKALNYMI

SPOTKANIE AKADEMICKIEGO BIURA KARIER "SYNERGIA" Z INSTYTUCJAMI LOKALNYMI

Celem spotkania, które odbyło się 20.01.2009 roku, w sali obrad Rektoratu Filii Uniwersytetu Humanistycznego-Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim było nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami i omówienie możliwości ich wsparcia dla Akademickiego Biura Karier "SYNERGIA".

Spotkanie ABK Synergia z lokalnymi instytucjami

Współpraca taka ma na celu ułatwienie studentom naszej uczelni zdobywanie doświadczenia na rynku pracy poprzez: podejmowanie pracy, odbywania praktyk, staży, przygotowanie zawodowe i wolontariat studencki. Poruszono również temat dot. organizacji II Akademickich Targów Pracy i projektów unijnych.


OSOBY UCZESTNICZĄCE W SPOTKANIU:


PROREKTOR DS. FILII DR HAB. PROF. UJK Anna Grochulska

Opiekun Akademickiego Biura Karier "SYNERGIA" dr Maria Szymańska

PRZEDSTAWICIEL AKADEMICKIEGO BIURA KARIER Karolina Sykuła

PRZEDSTAWICIEL RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW Agnieszka Pabich

W-CE Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Pani Dorota Cudzich

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
Pan Wojciech Kaczor

Prezes Stowarzyszenia Eurocentrum
Pan Bogdan Bujak
 
Spotkanie ABK Synergia z lokalnymi instytucjami
Spotkanie ABK Synergia z lokalnymi instytucjami
Spotkanie ABK Synergia z lokalnymi instytucjami
Spotkanie ABK Synergia z lokalnymi instytucjami
Spotkanie ABK Synergia z lokalnymi instytucjami
Spotkanie ABK Synergia z lokalnymi instytucjami
Spotkanie ABK Synergia z lokalnymi instytucjami
Spotkanie ABK Synergia z lokalnymi instytucjami
Spotkanie ABK Synergia z lokalnymi instytucjami

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony