rekrutacja 2013/2014

Homekwiecień 2014KONKURS „EKOLOGICZNY MAGISTER I DOKTOR”

KONKURS „EKOLOGICZNY MAGISTER I DOKTOR”

WFOŚiGW w Łodzi ogłasza konkurs „Ekologiczny magister i doktor”. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.

Ekologiczny magister


Konkurs ogłoszony został w dwóch kategoriach:
1. Ekologiczny magister
2. Ekologiczny doktor

• Do Konkursu mogą przystąpić:

1. Absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2013/2014 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego

Konkurs, w przypadku kategorii Ekologiczny magister, ogłaszany jest w następujących podkategoriach:

a) Nauki ekonomiczno-społeczne
b) Nauki przyrodnicze
c) Nauki techniczne.

Zgłoszeniu do Konkursu, w przypadku kategorii Ekologiczny magister, podlegają prace w następujących obszarach  tematycznych:

a) Gospodarka odpadami,
b) Zrównoważony transport,
c) Natura 2000,
d) Zieleń w przestrzeni miejskiej.

2. Posiadacze stopnia doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w roku akademickim 2013/2014 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a których tematyka dotyczyła ochrony środowiska.

• Przewidywana ogólna pula nagród do rozdysponowania wynosi 82.500 zł
w kategorii „Ekologiczny magister” – przewiduje się 12 nagród po 5.000 zł
w kategorii „Ekologiczny doktor” - przewiduje się 3 nagrody po 7.500 zł

 

Na zgłoszenia czekamy do 24 października 2014 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.zainwestujwekologie.pl

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony