rekrutacja 2013/2014

Homestyczeń 2009NOWE PRZEPISY O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

NOWE PRZEPISY O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

Na podstawie art. 2071 par. 1 pkt 3 oraz par. 2 Kodeksu pracy, z dniem 18 stycznia 2009 r. Pani mgr Anna Wysocka została wyznaczona do:

 

  • udzielania pierwszej pomocy pracownikom Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim,
  • wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. 
 

kontakt: mgr Anna Wysocka - Inspektor ds. BHP
miejsce wykonywania pracy: Dom Studenta nr 1 "OLIMP", pok. nr 10
telefon: (44)7327444 lub (44)7327400 wew. 155

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony