rekrutacja 2013/2014

HomeWydarzenia w obiektywie

FOTORELACJA Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ 14-15 MAJ 2014 R.

W dniach 14-15 maja 2014 roku na Zamku Królewskim w Piotrkowie, pod patronatem honorowym prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka, odbyła się trzecia cykliczna międzynarodowa konferencja naukowa pt. Europa Regionów-od integracji do dezintegracji.  Przedsięwzięcie to zrealizował Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz Katedra Stosunków Międzynarodowych Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu w Iwano-Frankiwsku przy współudziale Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza, Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie.

Konferencja


Konferencja miała interdyscyplinarny charakter, umożliwiający szeroką platformę do debaty na temat uwarunkowań towarzyszących kształtowaniu się  europejskiej przestrzeni kulturowej, historycznej i społecznej, jej wewnętrznych podziałów, współczesnych problemów, procesów integracyjnych i dezintegracyjnych, funkcjonowaniu struktur subregionalnych oraz regionalnych na kontynencie europejskim. Uczestnicy konferencji reprezentowali nie tylko akademickie ośrodki krajowe m.in. Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej (Warszawa), Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, ale również ośrodki zagraniczne: Narodowy Przykarpacki Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina) oraz Państwowy Uniwersytet Humianistyczny w Równem, (Ukraina).
Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia!

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony