rekrutacja 2013/2014

Homeczerwiec 2014WAŻNY KOMUNIKAT DOT. STYPENDIÓW

WAŻNY KOMUNIKAT DOT. STYPENDIÓW

UWAGA!!!! STUDENCI POBIERAJĄCY STYPENDIUM: socjalne, rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14. Zgodnie z decyzją Rektora UJK w Kielcach z dnia 02.06.2014 r. zmieniającą ustalenia szczegółowe z września 2013 r.,  dotyczące pomocy materialnej dla studentów, istnieje możliwość dodatkowej wypłaty stypendium socjalnego (bez zwiększenia), stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w miesiącu lipiec 2014. Aby otrzymać ww. stypendium należy posiadać status "student" w wirtualnej uczelni (osoby, które utracą status studenta w czerwcu - (obrona pracy) tracą prawo do otrzymania dodatkowego stypendium w lipcu br.) oraz złożyć oświadczenie:
studenci WNS – Budynek A pok. 10
studenci WFH – Budynek B pok. 8
studenci niepełnosprawni – Budynek A pok. 9
w nieprzekraczalnym terminie do: 18 czerwca 2014 r. (włącznie).

WARUNKIEM WYPŁATY STYPENDIUM JEST ODEBRANIE DECYZJI O JEGO PRZYZNANIU.
Termin odbioru decyzji zostanie podany odrębnym ogłoszeniem. 

Oświadczenie - stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów - POBIERZ

Oświadczenie - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - POBIERZ

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony