rekrutacja 2013/2014

Homeczerwiec 2014DRUGA EDYCJA ELEKTRONICZNYCH BADAŃ ANKIETOWYCH

DRUGA EDYCJA ELEKTRONICZNYCH BADAŃ ANKIETOWYCH

Szanowni Studenci, Słuchacze studiów podyplomowych!
Ponownie zapraszamy wszystkich studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim do udziału w elektronicznych badaniach ankietowych, mających na celu doskonalenie jakości kształcenia poprzez ocenę nauczycieli akademickich i zajęć dydaktycznych.

Badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad dobrowolności, poufności i anonimowości. Ankietyzacja będzie prowadzona w terminie od 2 czerwca do 30 września 2014 roku i dotyczy semestru letniego roku akademickiego 2013/2014.

Aby wypełnić ankietę zaloguj się do Wirtualnej Uczelni.

Szczegółowych informacji na temat ankietyzacji udziela właściwy instytut i katedra.

Studenci i słuchacze studiów podyplomowych są interesariuszami wewnętrznymi Uczelni i od ich aktywności i zaangażowania zależy również doskonalenie jakości kształcenia. Zachęcamy wszystkich uprawnionych, do udziału w ankietyzacji, bowiem uzyskane informacje pozwolą na poprawę jakości kształcenia i dostosowanie kształcenia do potrzeb i oczekiwań studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony