rekrutacja 2013/2014

Homeczerwiec 2014SESJA POPULARNONAUKOWA - ZAPROSZENIE

SESJA POPULARNONAUKOWA - ZAPROSZENIE

8 czerwca 2014 r. minęło sześćset dziesięć lat od wydania przez króla Władysława Jagiełłę dokumentu potwierdzającego i odnawiającego prawa miejskie Piotrkowa. Dokument ten przez kolejne stulecia był swoistą konstytucją miasta, fundamentem jego pomyślności ekonomicznej oraz gwarancją wolności osobistej piotrkowskich mieszczan. Niezbędnym wydaje się by tak ważna rocznica została w sposób właściwy upamiętniona, a wiedza o królewskim przywileju – w możliwie szeroki sposób popularyzowana wśród piotrkowian.

610.Rocznica


Z powyższych względów Instytut Historii Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim dnia 13 czerwca br. organizuje rocznicową sesję popularnonaukową „Piotrków królewski – w 610 rocznicę odnowienia praw miejskich Piotrkowa Trybunalskiego” poświęconą królewskiemu przywilejowi, na którą serdecznie wszystkich zapraszamy. Szczegóły na plakacie.


PROGRAM:

11.30 Otwarcie sesji

11.45-12.05 Prof. UJK dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski (UJK, Piotrków Tryb.)
Prawo miejskie w średniowieczu

12.05-12.25 Dr Marcin Hlebionek (UMK, Toruń)
Najstarsze pieczęcie miejskie Piotrkowa

12.25-12.45 Mgr Szymon Kwiecień (Piotrków Tryb.)
Kto rządził średniowiecznym Piotrkowem?

12.45-13.00 Dr Rafał Jaworski (UJK, Piotrków Tryb.)
Życie (nie)codzienne średniowiecznego Piotrkowa

13.00 Zamknięcie sesji

 

 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony