rekrutacja 2013/2014

Homewrzesień 2014ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ: TAJEMNICA W LITERATURZE, JĘZYKU I KULTURZE

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ: TAJEMNICA W LITERATURZE, JĘZYKU I KULTURZE

Instytut Filologii Polskiej zaprasza na miedzynarodową konferencję naukową na temat: Tajemnica w literaturze, języku i kulturze. Organizatorzy konferencji zwracają się do pracowników naukowych, doktorantów, studentów zainteresowanych sygnalizowaną wyżej problematyką o udział w sesji naukowej. Tematem konferencji jest tajemnica w ujęciu literackim, językowym i kulturowym. Rozważania wokół podjętego zagadnienia umożliwią analizę pojęcia [kategorii] w psycholingwistycznym, socjolingwistycznym, etnolingwistycznym, a także antropologicznym opisie. Wystąpienia uczestników dotyczące tajemnicy pozwolą zgłębić ją, odkryć i uchwycić w szerokim kontekście, wachlarzu znaczeń. Pokłosiem konferencji będzie publikacja.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony