rekrutacja 2013/2014

Homelipiec 2014HONOROWY OBYWATEL MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

HONOROWY OBYWATEL MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Z wielką radością zawiadamiam całą społeczność akademicką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, że Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwałą z dnia 27 czerwca 2014 nadała Panu Profesorowi Henrykowi Maciołkowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Panu Profesorowi składamy serdeczne gratulacje!

Prorektor ds. Filii UJK
Prof. UJK dr hab. Zygmunt Matuszak

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony