rekrutacja 2013/2014

Homelipiec 2014STUDIA PODYPLOMOWE pn. ANIMACJA KULTURY I SZTUKI

STUDIA PODYPLOMOWE pn. ANIMACJA KULTURY I SZTUKI

Animacja kultury i sztuki

Założenia ogólne:

Studia podyplomowe pn. Animacja kultury i sztuki to studia niestacjonarne, trwające 3 semestry ,obejmujące 330 godzin audytoryjnych oraz 1335 godzin pracy własnej studenta . Studia te są propozycją kierowaną do absolwentów kierunku Pedagogika oraz innych kierunków humanistycznych z przygotowaniem pedagogicznym, którzy są zainteresowani zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie animowania działań związanych z kulturą na terenie ośrodków kulturalno-oświatowych i innych.

Sylwetka Absolwenta:

Absolwent podyplomowych studiów pn. Animacja kultury i sztuki jest aktywnym, kreatywnym i twórczym animatorem działań propagujących kulturę. Jest przygotowany do kierowania projektami społeczno-kulturalnymi. Potrafi zorganizować szereg rozmaitych imprez o charakterze artystyczno-kulturalnym dbając w odpowiedni sposób o zaplecze prawne i finansowe. Umie w sposób profesjonalny przeprowadzić zajęcia warsztatowe z zakresu muzyki, plastyki i teatru w różnych grupach wiekowych. Zna i rozumie historię sztuki jako dziedzictwo kultury we współczesnym świecie. Interesuje się sztuką, kulturą i czuje potrzebę uczestniczenia lub współuczestniczenia w ważnych wydarzeniach artystyczno-kulturalnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnego rodzaju ośrodkach oświatowo-kulturalnych.

Planowany czas rozpoczęcia studiów: październik 2014

Kierownik Studiów podyplomowych pn. Animacja kultury i sztuki: dr Magdalena Olszewska

STUDIA PODYPLOMOWE PN. ANIMACJA KULTURY I SZTUKI
ZAPISZ SIĘ

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony