rekrutacja 2013/2014

HomeUniwersytetOdeszli od nas...ZMARŁ PROF. NADZW. DR HAB. WIESŁAW BEDNAREK

ZMARŁ PROF. NADZW. DR HAB. WIESŁAW BEDNAREK

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
prof. nadzw. dr. hab. Wiesława Bednarka
Wieloletniego Pracownika oraz Dyrektora Instytutu Ekonomii Naszej Uczelni
Był założycielem kierunku Ekonomia oraz Dyrektorem Instytutu Ekonomii w latach 1996-2005
RODZINIE I BLISKIM ZMARŁEGO
Szczere i głębokie wyrazy współczucia składają
Prorektor ds. Filii, Dziekan i Prodziekani Wydziału Nauk Społecznych, pracownicy Katedr: Ekonomii i Zarządzania
Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony