rekrutacja 2013/2014

HomeStudentUbezpieczenia

Ubezpieczenia 2017/2018

Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów w roku akademickim 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 proponujemy studentom  i  doktorantom naszej uczelni możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW) oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC).

Niska składka oraz szeroki zakres ochrony powodują, że warto skorzystać z tej propozycji, przygotowanej specjalnie dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przez firmę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.
W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy wypełnić wniosek i opłacić składkę.
 
NNW dla studentów z pozostałych Wydziałów Uniwersytetu (innych niż Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, kierunek Fizyka Techniczna) – SKŁADKA 35 zł

poniżej strona aby zakupić ubezpieczenie:
1. Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
2. Podaj numer ID Klienta: wvgvw
3.    

OC wszystkich studentów i doktorantów Uniwersytetu – SKŁADKA 15 zł

1. Kontakt mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; z podaniem: imię i nazwisko, numer pesel, nazwę wydziału oraz nazwę kierunku studiów
2. Zwrotnie prześlemy dane do przelewu i po dokonaniu wpłaty potwierdzenie objęcia ubezpieczeniem OC.
 
Studencie pamiętaj, iż bez ważnego ubezpieczenia OC i NNW nie zostaniesz dopuszczony do odbycia praktyki zawodowej oraz zajęć praktycznych


Ubezpieczenia Zdrowotne

 
Informacja dotyczy studentów po 26. roku życia.
Studenci, którzy ukończyli 26 rok życia, nie pracują, nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego winni zgłosić się z dowodem osobistym  do pokoju nr 9 budynek A – Wydział Nauk Społecznych ul. Słowackiego 114/118 celem wypełnienia stosownych dokumentów.
• Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli I stopień studiów (złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego) tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem zakończenia studiów. Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów.
• Zgodnie z powyższym absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmują naukę na studiach II stopnia i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni zgłosić się po immatrykulacji tj. po 1 października celem wznowienia ubezpieczenia.
Ubezpieczony student może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).
Wymagane dokumenty:
• dowód osobisty współmałżonka,
• akt małżeństwa,
• akt urodzenia dziecka,
• PESEL dziecka.
 
Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 11 poz. 74, ze zm.).

kontakt: mgr Bożena Walczak
tel. (44)732-74-00 wew. 8116 lub (44)732-74-70
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
miejsce: DS Olimp, pok. 10 A
dziekanat czynny: 10:00 - 13:30Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony