rekrutacja 2013/2014

HomeStudentUbezpieczenia

Ubezpieczenia 2015/2016

 

kontakt: mgr Bożena Walczak
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
telefon:
(44) 732 74 70, (44) 732 74 00 w. 8116
miejsce: Dom Studenta "Olimp", pok. 10A

 

Ubezpieczenia Zdrowotne
 
Informacja dotyczy studentów po 26. roku życia.
Studenci, którzy ukończyli 26 rok życia, nie pracują, nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego winni zgłosić się z dowodem osobistym  do pokoju nr 9 budynek A – Wydział Nauk Społecznych ul. Słowackiego 114/118 celem wypełnienia stosownych dokumentów.
• Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli I stopień studiów (złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego) tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem zakończenia studiów. Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów.
• Zgodnie z powyższym absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmują naukę na studiach II stopnia i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni zgłosić się po immatrykulacji tj. po 1 października celem wznowienia ubezpieczenia.
Ubezpieczony student może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).
Wymagane dokumenty:
• dowód osobisty współmałżonka,
• akt małżeństwa,
• akt urodzenia dziecka,
• PESEL dziecka.
 
Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 11 poz. 74, ze zm.).


Samorząd Studencki prowadzi akcję: Ubezpieczenie z klasą


Suma ubezpieczenia NNW - 25 000 zł (składka 33,20 zł)
Suma ubezpieczenia OC - 30 000 zł (składka 9,5 zł)

Okres ochrony: od 1.X.2015 do 30.IX.2016
•    Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zapewnia studentowi wypłatę odszkodowania w razie  gdy ulegnie wypadkowi.
•    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)


•    Składkę można opłacić:
w pokoju nr 10A  Dom Studenta "Olimp" w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku do 15 grudnia 2015 roku.Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony