rekrutacja 2013/2014

HomeStudentPomoc socjalnaDruki / Wnioski do pobrania

Druki do pobrania

 

Załączniki do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - POBIERZ

Załącznik 2 - Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - POBIERZ

Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - POBIERZ

Załącznik nr 3a - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku studiów - POBIERZ

Załącznik nr 4 - Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - POBIERZ

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów - POBIERZ

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku - POBIERZ

Załącznik nr 7 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu - POBIERZ

Załącznik nr 8 - Wniosek o zapomogę - POBIERZ

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o wysokości składek - POBIERZ

Załącznik nr 10 - Oświadczenie o dochodzie - POBIERZ

Załącznik nr 11 - Oświadczenie o źródłach dochodu - POBIERZ

Załącznik nr 12 - Oświadczenie o wysokości innego dochodu - POBIERZ

Załącznik nr 13 - Oświadczenie o alimentach - POBIERZ

Załącznik nr 14 - Oświadczenie o dochodzie z pozarolniczej działalności - POBIERZ

Załącznik nr 15 - Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego - POBIERZ

Załącznik nr 16 - Oświadczenie o zgłoszeniu do kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego - POBIERZ

Załącznik nr 17 - Oświadczenie o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - POBIERZ

Załącznik nr 18 - Oświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym - POBIERZ

Załącznik nr 19 - Oświadczenia o uczęszczaniu niepełnoletnich dzieci lub posiadaniu dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym - POBIERZ

Załącznik nr 20 - Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej - POBIERZ

Załącznik nr 21 - Oświadczenie o przebywaniu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - POBIERZ

Załącznik nr 22 - Oświadczenie do celów stypendialnych - POBIERZ

Załącznik nr 22a - Oświadczenie do celów stypendialnych dla studentów samodzielnych finansowo - POBIERZ

Załącznik nr 23 - Oświadczenie o numerze konta bankowego - POBIERZ

Załącznik nr 24 - Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o przyznanie stypendium socjalnego - POBIERZ

Załącznik nr 25 - Zasady obliczania dochodu - POBIERZ

Załącznik nr 26 - Zasady przeliczania ocen - POBIERZ

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony