rekrutacja 2013/2014

HomeStudentAkademickie Biuro Karier "Synergia"O ABK

 
Akademickie Biuro Karier "Synergia"    
 
 
Akademickie Biuro Karier "Synergia" Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza gorąco studentów WNS i WFH do współpracy oraz korzystania z ofert pracy. Siedzibą Akademickiego Biura Karier jest "Dom studenta" pokój 9b. Serdecznie zapraszamy !
 
Misja Akademickiego Biura Karier Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim
 
Zapewnienie studentom i absolwentom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jak najlepszych możliwości wejścia w aktywne życie zawodowe.

 
Cele działań Akademickiego Biura Karier Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim
 
 1. Prowadzenie różnorodnych form poszukiwania pracy dla przyszłych oraz aktualnych absolwentów Uczelni, w szczególności poprzez nawiązywanie stałych kontaktów z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, gromadzenie informacji o kursach, stypendiach, studiach podyplomowych i studiach zagranicznych, organizowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.
 2. Pomaganie studentom i absolwentom Uczelni w planowaniu kariery zawodowej.
 
Zadania realizowane przez Akademickiego Biura Karier Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim
 
  1. Dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  2. Zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy oraz staży.
  3. Dostarczanie właściwym jednostkom organizacyjnym Uczelni informacji o możliwości odbywania przez studentów praktyk zawodowych.
  4. Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy.
  5. Pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe.
  6. Organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.
  7. Organizacja targów pracy.
  8. Prezentacja studentom i absolwentom Uczelni przedsiębiorców, inicjatyw urzędów pracy, promowanie aktywności i przeciwdziałanie bezrobociu.
  9. Promocja studentów i absolwentów Uczelni wśród pracodawców.
  10. Pośredniczenie w kontaktach pomiędzy pracodawcami a studentami.
  11. Prowadzenie strony internetowej Akademickiego Biura Karier.
  12. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy studentom i absolwentom Uczelni w tym w szczególności:
a) poradnictwo indywidualne i grupowe z uwzględnieniem predyspozycji i ograniczeń do wykonywania zawodu
b) poradnictwo w zakresie metod poszukiwania pracy
c) udzielanie informacji o kursach, studiach podyplomowych oraz stypendiach
d) udzielanie informacji o procedurach rekrutacji pracowników danego pracodawcy.KONFERENCJA POD HASŁEM "ABSOLWENCIE, CO DALEJ?"

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Akademickie Biuro Karier „Synergia” w imieniu własnym i partnerów zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konferencji pod hasłem:

„Absolwencie, co dalej?”

Konferencja odbędzie się dnia 15 maja 2018 roku w godzinach od 10.00 do 15.00 w Auli Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 114/118 (budynek A). Zapraszamy serdecznie. Wstęp wolny!

konferencja Absolwencie, co dalej?

Zasadniczymi celami planowanego przedsięwzięcia jest:
- zwiększenie wiedzy i świadomości dotyczącej konsekwencji związków przyczynowo-skutkowych zachodzących zmian gospodarczo-społecznych oraz powiązań kształcenia z potrzebami rynku pracy
- ukazanie głównych powiązań w obszarach wsparcia młodzieży, w rozwoju umiejętności i kompetencji związanych z potrzebami rynku pracy, we współpracy z siecią instytucji  lokalnych: partnerów i interesariuszy zewnętrznych

Konferencja adresowana jest do:
• doradców zawodowych z instytucji związanych z rynkiem pracy: powiatowych urzędów pracy województwa łódzkiego,
• doradców zawodowych z agencji zatrudnienia
• szkolnych doradców zawodowych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych działających na terenie Piotrkowa i powiatu piotrkowskiego
• kadry akademickiej,
• studentów i absolwentów szkół wyższych
• uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i pomaturalnych.


Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji.
Wstęp wolny!

Zgłoszenia przyjmuje Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Piotrkowie Tryb. telefonicznie: 44 649 60 87 lub email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Komunikat - ZOBACZ

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony