rekrutacja 2013/2014

HomeStudentAkademickie Biuro Karier "Synergia"StudentZAPLANUJ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ KARIERY...
Udane kariery zawodowe zdarzają się tym, którzy znają swoje mocne strony, konsekwentne planują ścieżkę edukacyjno – zawodową, dbają o rozwój osobisty i potrafią dobrze wykorzystać każdą szansę.
 
KORZYŚCI
  1. zbadanie zainteresowań, predyspozycji i uzdolnień zawodowych
  2. stworzenie ścieżeki kariery i rozwoju osobistego (IPD)
  3. skonstruowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych
  4. przybliżenie zagadnień przedsiębiorczości oraz samozatrudnienie

 

 
Miękkie znaczy cenne...
Umiejętności miękkie stanowią jedne z najczęstszych wymogów kwalifikacyjnych i obowiązkową pozycję w CV. Stają się więc niezbędne w efektywnym rozwoju kariery. Jeśli nie jesteście pewni swoich umiejętności miękkich, zapraszamy do udziału w warsztatach rozwijających najbardziej poszukiwane przez pracodawców kompetencje społeczne.
 
Profesjonalna autoprezentacja
  1. metody kreowania wizerunku
  2. zasady budowania pierwszego wrażenia
  3. metody wywierania wpływu
Komunikacja interpersonalna
  1. budowanie efektywnej wypowiedzi
  2. techniki skutecznej argumentacji
  3. identyfikacja własnego stylu komunikacji
Zachowania asertywne w relacjach z innymi
  1. ocena własnych zachowań
  2. różnice między zachowaniami asertywnymi i agresywnymi
  3. trening asertywności
Zarządzanie zespołem
  1. style zarządzania, planowanie operacyjne
  2. tworzenie zespołu
  3. organizowanie pracy
Panowanie nad stresem
  1. syndrom stresu, przyczyny, objawy
  2. analiza kondycji zawodowej
  3. metody przeciwdziałania stresowi
Profesjonalna autoprezentacja
  1. metody kreowania wizerunku
  2. zasady budowania pierwszego wrażenia
  3. metody wywierania wpływu
Zarządzanie czasem
  1. metody planowania czasu pracy
  2. techniki ustalania priorytetów
  3. pułapki czasowe

 

 
Kreatywność, konsekwencja i ukierunkowanie na osiąganie celów...
Szkolenia z przedsiebiorczości kierujemy do studentów i absolwentów zainteresowanych założeniem własnej firmy. Wspieramy innowacyjne pomysły, które mają szansę na osiągnięcie komercyjnego sukcesu.
 
Od motywacji do pomysłu na biznes
  1. warsztaty wyzwalające motywację
  2. projektowanie innowacyjnych rozwiązań w biznesie
  3. rozwijanie pomysłów uczestników projektu
Pozyskanie kapitału na rozwój
  1. fundusze unijne/publiczne
  2. fundusze venture capital
  3. anioły biznesu
  4. kredyty/pożyczki
Vademecum przedsiębiorcy
  1. prawny niezbędnik
  2. podstawy rachunkowości
  3. zobowiązania publiczne
  4. aspekty marketingowe

 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony