rekrutacja 2013/2014

Homestyczeń 2015STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI NA SEMESTR LETNI 2014/2015

STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI NA SEMESTR LETNI 2014/2015

PILNE! Uwaga: Studenci studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych korzystający ze stypendium socjalnego  oraz socjalnego w zwiększonej wysokości:
W terminie od 19. 01.2015 do dnia 14. 02. 2015 r. muszą złożyć  oświadczenia w celu przyznania stypendium  na semestr letni  2014/2015 (przedłużenie).
Nie złożenie oświadczenia skutkuje nie przyznaniem stypendium od semestru letniego 2014/2015 tj. od marca 2015r. 

Oświadczenie - sytuacja materialna bez zmian - POBIERZ

Oświadczenie - sytuacja materialna uległa zmianie - POBIERZ

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony