rekrutacja 2013/2014

HomeStudentAkademickie Biuro Karier "Synergia"Informacje zawodowe

 

Informacje zawodowe

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim oferuje:

  • lokalną informację zawodową dotyczącą teczek informacji o zawodach w zakresie lokalnej informacji zawodowej: aktualizacji szans zatrudnienia, płac i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych: technik mechanik, położna oraz masażysta.
  • oraz ulotki o zawodach: asystent nauczyciela przedszkola, koordynator projektów unijnych, specjalista ds. finansowych (analityk finansowy), tłumacz języka chińskiego.

Teczka zawodowa: technik mechanik - ZOBACZ

Teczka zawodowa: położna - ZOBACZ

Teczka zawodowa: masażysta - ZOBACZ

Ulotka o zawodzie: asystent nauczyciela przedszkola - ZOBACZ

Ulotka o zawodzie: koordynator projektów unijnych - ZOBACZ

Ulotka o zawodzie: specjalista ds. finansowych (analityk finansowy) - ZOBACZ

Ulotka o zawodzie: tłumacz języka chińskiego - ZOBACZ

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony