rekrutacja 2013/2014

Homeluty 2015TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE Z PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO!

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE Z PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO!

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że można jeszcze zapisywać się na studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Termin rekrutacji został przedłużony do 28 lutego 2015 roku.
Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje z tym, że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia kształcenie obejmuje wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, a dla absolwentów studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.


Program studiów jest zgodny z wymaganiami określonymi w standardach kształcenia nauczycieli zawartych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.
Studia z zakresu przygotowania pedagogicznego kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, którzy uzyskali tytuł magistra, licencjata na dowolnym kierunku studiów, pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Kierownik studiów podyplomowych
z przygotowania pedagogicznego
dr Olga Zamecka-Zalas


Szczegóły dotyczące studiów podyplomowych

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony