rekrutacja 2013/2014

Wzory dokumentów

 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - POBIERZ

Opisy dokumentów finansowych dotyczące bieżącej działalności Uczelni

 OPIS 1 badania - ma zastosowanie do wszystkich faktur/rachunków/przedpłat dotyczących realizacji badań naukowych

OPIS 2 eksploatacja - ma zastosowanie do faktur/rachunków dotyczących płatności za np. energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, wywóz śmieci oraz innych kosztów dotyczących utrzymania budynków

OPIS 3 remonty - ma zastosowanie do wydatków związanych z remontami

OPIS 4 inwestycje - ma zastosowanie do wydatków związanych z realizowanymi w Uczelni inwestycjami

OPIS 5 pozostałe - ma zastosowanie do wszystkich pozostałych płatności

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony