rekrutacja 2013/2014

Homemarzec 2015OŚWIADCZENIA O OSIĄGNIĘTYCH DOCHODACH

OŚWIADCZENIA O OSIĄGNIĘTYCH DOCHODACH

W 2015 roku oświadczenia o osiągniętych dochodach (na podstawie PIT-ów rozliczeniowych za 2014 rok) na druku: „Oświadczenie osoby uprawnionej do świadczeń z ZFŚS o uzyskanych dochodach” (POBIERZ) przyjmowane będą od pracowników/emerytów Filii UJK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2015 r. w pokoju nr 10A w DS. "Olimp". Oświadczenia o dochodach złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.
Składanie oświadczeń o osiągniętych  dochodach nie jest obowiązkowe.
Pracownicy oraz emeryci/renciści którzy nie złożą „Oświadczenia osoby uprawnionej do świadczeń z ZFŚS o uzyskanych dochodach” w/w terminie zaliczeni zostaną do IV progu dochodowego.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony