rekrutacja 2013/2014

Homemaj 2015KONFERENCJA "MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY"

KONFERENCJA "MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY"

Konferencja odbędzie się dnia 21 maja 2015 roku w godzinach od 10:00 do 14:00 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 114/118 (budynek A, Aula) przy wsparciu Akademickiego Biura Karier „Synergia”.

Młodzież na rynku pracy

Adresowana jest przede wszystkim do młodzieży uczącej się, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, pomaturalnych i wyższych, młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy oraz wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką.
Zasadniczym celem planowanego przedsięwzięcia jest ukazanie głównych powiązań w obszarach wsparcia młodzieży, w rozwoju umiejętności związanych z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego we współpracy z siecią instytucji lokalnych.
Cele szczegółowe to:
•    promowanie świadomego planowania kariery zawodowej,
•    zapoznanie z aktualną sytuacją i trendami na rynku pracy,
•    prezentacja oferty instytucji rynku pracy i edukacji adresowanej do ludzi młodych
•    promocja nowych rozwiązań i dobrych praktyk.
Konferencję zainauguruje wykład przedstawiciela Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poświęcony roli kreatywności w świadomym planowaniu życia zawodowego człowieka.
Przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia, tj. Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy oraz Centrum Edukacji i Pracy OHP, przedstawią ofertę wsparcia zarówno finansowego jak i pomocy doradczej ze strony tych instytucji, adresowanej do ludzi młodych - beneficjentów tej Konferencji. Ponadto o wolontariacie jako formie zdobywania doświadczenia zawodowego opowie przedstawiciel Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Piotrkowie Tryb.
W programie Konferencji znajdą się także zajęcia warsztatowe mające na celu przekazanie w formie praktycznej wiedzy przydatnej młodym ludziom wkraczającym dopiero na rynek pracy oraz posłużą rozwijaniu umiejętności prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą.
Uczestnicy otrzymają też wydawnictwa książkowe – poradniki poświęcone tematyce poruszanej podczas Konferencji.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji.

Program konferencji - ZOBACZ

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony