rekrutacja 2013/2014

Homelipiec 2013Oferta edukacyjna - studia I-go i II-go stopnia

Oferta edukacyjna - studia I-go i II-go stopnia

 
Wybierz interesujący Cię kierunek:

Administracja | Bezpieczeństwo narodowe | Ekonomia | Filologia angielska | Historia | Pedagogika | Zarządzanie
 

 
Punkt rekrutacyjny
pokój nr 19 budynek B
tel. (44) 732 74 00 wew. 8138 lub (44) 732 74 18
od 8:00 do 15:00


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
       Wydziału Filologiczno-Historycznego      

Budynek B pok. 24
tel. (44) 732 74 26

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
           Wydziału Nauk Społecznych           

Budynek A pok. 13
tel. (44) 732 74 04

Kierunek studiów Specjalności

ADMINISTRACJA

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.

Specjalności:

- finanse samorządu terytorialnego
- gospodarka komunalna oraz gospodarowanie nieruchomościami

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.

Specjalności:

- finanse samorządu terytorialnego
- gospodarka komunalna oraz gospodarowanie nieruchomościami

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

BEZPIECZEŃSTWO

NARODOWE

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.

Specjalności:

- bezpieczeństwo publiczne
- zarządzanie kryzysowe
- menedżer bezpieczeństwa

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.

Specjalności:

- bezpieczeństwo publiczne
- zarządzanie kryzysowe

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.

Specjalności:

- bezpieczeństwo publiczne
- zarządzanie kryzysowe
- menedżer bezpieczeństwa

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia drugiego stopnia (4 semestry), niestacjonarne.

Specjalności:

- bezpieczeństwo publiczne
- zarządzanie kryzysowe

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

 SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

EKONOMIA

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.

Specjalności:

- gospodarka samorządów terytorialnych
- innowacje w przedsiębiorstwie
- mały biznes - zakładanie i rozwój
- ubezpieczenia

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.

Specjalności:

- gospodarka samorządów terytorialnych
- innowacje w przedsiębiorstwie
- mały biznes - zakładanie i rozwój
- ubezpieczenia

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.

Specjalności:

- filologia angielska z elementami translatoryki i języka biznesu
- filologia angielska z nauczaniem języka angielskiego

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia drugiego stopnia - stacjonarne.*

Specjalności:

- filologia angielska z tłumaczeniami specjalistycznymi i językiem biznesu
- filologia angielska z nauczaniem języka angielskiego

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

*Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

 

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.

Specjalności:

- filologia angielska z elementami translatoryki i języka biznesu
- filologia angielska z nauczaniem języka angielskiego

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia drugiego stopnia - niestacjonarne.*

Specjalności:

- filologia angielska z tłumaczeniami specjalistycznymi i językiem biznesu
- filologia angielska z nauczaniem języka angielskiego

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

*Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

 

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

HISTORIA

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.

Specjalności:

- archiwistyka
- obrona terytorialna z elementami wojskowości
- wojskowość i rekonstrukcja historyczna

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.

Specjalności:

- wojskowość i bezpieczeństwo państwa
- zarządzanie informacją i dokumentacją

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.

Specjalności:

- archiwistyka
- obrona terytorialna z elementami wojskowości
- wojskowość i rekonstrukcja historyczna

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ! 

Studia drugiego stopnia (4 semestry), niestacjonarne.

Specjalności:

- wojskowość i bezpieczeństwo państwa
- zarządzanie informacją i dokumentacją

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

PEDAGOGIKA 

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.

Specjalności:

- doradztwo zawodowe i personalne
- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
- pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
- pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.

Specjalności:

- doradztwo zawodowe i personalne
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
- pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
- pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.

Specjalności:

- doradztwo zawodowe i personalne
- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
- pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
- pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia drugiego stopnia (4 semestry), niestacjonarne.

Specjalności:

- doradztwo zawodowe i personalne
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
- pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
- pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

ZARZĄDZANIE

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.

Specjalności:

- rachunkowość zarządcza w agrobiznesie
- zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
- zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
- zarządzanie w administracji publicznej

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.

Specjalności:

- rachunkowość zarządcza w agrobiznesie
- zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
- zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
- zarządzanie w administracji publicznej

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

 SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony