rekrutacja 2013/2014

Homemarzec 2009AKCJA ANTYNIKOTYNOWA

AKCJA ANTYNIKOTYNOWA

Informujemy, że na terenie Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim realizowany będzie  w dniu 26 maja 2009 r. przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej - Wojewódzki Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu.

Harmonogram działań przewidzianych w kampanii społecznej skierowanej do studentów w ramach programu - propozycja Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Piotrkowie Trybunalskim:

9.00 – rozpoczęcie akcji
9.00-12.00 - funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego na terenie uczelni: rozdawnictwo ulotek, udzielanie porad, wykonywanie pomiarów zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ekspozycja plakatów
9.00-12.00 - prowadzenie prezentacji multimedialnych dla studentów z zakresu szkodliwości nałogu palenia tytoniu i Kodeksu Walki z Rakiem

9.00-12.00 - prezentacja filmów oświatowych z zakresu szkodliwości palenia tytoniu

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony