rekrutacja 2013/2014

Homelipiec 2015Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016

Student winien złożyć wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia do dziekana właściwego wydziału. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa z dniem 01.09.2015 r.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy przekazać z dziekanatów do Działu Spraw Studenckich w Kielcach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09.2015 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

INFORMACJE - Bożena Walczak pok. 9 bud. A tel 44-732-74-70

Wzór wniosku stypendium ministra ZOBACZ

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony