rekrutacja 2013/2014

Homewrzesień 2015DOŁĄCZ DO NAS! JESZCZE MOŻESZ SIĘ ZAREKRUTOWAĆ!

DOŁĄCZ DO NAS! JESZCZE MOŻESZ SIĘ ZAREKRUTOWAĆ!

Rekrutacja

 
Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia polska
Historia
Pedagogika
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie

 

rejestracja do 2015-09-25
ogłoszenie wyników 2015-09-26
składanie dokumentów 2015-09-26

Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe
Historia
Pedagogika
Stosunki międzynarodowe
rejestracja do 2015-09-30
ogłoszenie wyników 2015-10-01
składanie dokumentów od 2015-10-01 do 2015-10-02
Filologia polska rejestracja do 2015-09-21
ogłoszenie wyników 2015-09-23
składanie dokumentów od 2015-09-23 do 2015-09-25
Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe
Filologia angielska
Pedagogika
Zarządzanie
rejestracja do 2015-10-09
ogłoszenie wyników 2015-10-12
składanie dokumentów od 2015-10-12 do 2015-10-15
Studia drugiego stopnia (4 semestry), niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe
Pedagogika
Stosunki międzynarodowe
rejestracja do 2015-10-14
ogłoszenie wyników 2015-10-15
składanie dokumentów od 2015-10-15 do 2015-10-16
Filologia polska
Historia
rejestracja do 2015-09-21
ogłoszenie wyników 2015-09-23
składanie dokumentów od 2015-09-23 do 2015-09-30
 
 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony