rekrutacja 2013/2014

Homepaździernik 2015SAMORZĄD STUDENCKI PROWADZI AKCJĘ: UBEZPIECZENIE Z KLASĄ

SAMORZĄD STUDENCKI PROWADZI AKCJĘ: UBEZPIECZENIE Z KLASĄ

Suma ubezpieczenia NNW - 25 000 zł (składka 33,20 zł)
Suma ubezpieczenia OC - 30 000 zł (składka 9,5 zł)

Okres ochrony: od 1.X.2015 do 30.IX.2016
•    Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zapewnia studentowi wypłatę odszkodowania w razie  gdy ulegnie wypadkowi.
•    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Składkę można opłacić:
w pokoju nr 10A  Dom Studenta "Olimp" w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku do 15 grudnia 2015 roku.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony