rekrutacja 2013/2014

Homelistopad 2015KONKURS MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU WSPÓŁCZESNYCH STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

KONKURS MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU WSPÓŁCZESNYCH STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pragnie zachęcić wszystkich tegorocznych absolwentów interesujących się polską polityką zagraniczną do wzięcia udziału w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej, jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na problemy wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU  
Obronione prace na ww. konkurs należy zgłaszać do dnia 31 grudnia każdego roku (liczy się data wpływu pracy do MSZ).
Prace zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:
1) priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
2) stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
3) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
4) polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie uzbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
5) polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
6) polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
7) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
8) prawa człowieka;
9) współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych.
 
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Konkursu, terminów rozstrzygnięcia, wysokości nagród, są zawarte w załączonych aktach prawnych:
ZASADY ZGŁASZANIA PRAC
Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie w wersji elektronicznej przez uczelnię (tzn. praca winna być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni), w której praca została obroniona na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , dołączając:
a) opinię recenzenta;
b) opinię promotora;
c) życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.
 
Serdecznie zapraszamy absolwentów oraz uczelnie do zgłaszania najlepszych prac magisterskich.
 
Wszelkie pytania w sprawach Konkursu można kierować elektronicznie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie do Pani Aleksandry Gryczewskiej, Tel. 22 523 8278.
 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony