rekrutacja 2013/2014

Homemarzec 2009WYJAZD DO CHORZOWA

WYJAZD DO CHORZOWA

SKN NOWA EUROPA zaprasza 16 kwietnia 2009 roku do Chorzowa na Międzyuczelniane Studenckie Seminarium Naukowe nt. „MERCOSUR a Unia Europejska” w Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej  Szkoły Bankowej w Poznaniu, gdzie obchodzony będzie Dzień Brazylii.

Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Chorzowa mgr inż. Marek Kopel. Referaty wygłoszą studenci I roku stosunków międzynarodowych Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim oraz studenci WSB w Chorzowie. Dzień Brazylii i seminarium organizowane są w ramach projektu "Unia Europejska i jej otoczenie międzynarodowe" realizowanego przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych Wydziału Zamiejscowego WSB w Chorzowie kierowaną przez dr. Józefa Antoniego Habera. Referaty studenckie ukażą się w specjalnej publikacji po seminarium.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony