rekrutacja 2013/2014

HomeStudia podyplomoweWydział Nauk Społecznych

 

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie

ZAPISZ SIĘ!

studia podyplomowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie

Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Trybunalski
Cel Celem kształcenia na studiach podyplomowych zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie jest uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku starszego inspektora do spraw BHP. Studia mają na celu uzyskanie kwalifikacji w Służbie BHP
Opis studiów Studia trwają 2 semestry. Są przeznaczone dla obecnych i przyszłych pracowników zakładów pracy w działach BHP, absolwentów wyższych uczelni, którzy uzyskali stopień magistra, inżyniera, licencjata na dowolnym kierunku studiów. Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy w Służbie bhp.
Forma studiów Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym
Koszty Opłata rekrutacyjna: 80 PLN
Opłata za semestr: 1000 PLN
Koszt całkowity studiów: 2080 PLN

Opłatę rekrutacyjną proszę dokonywać na konto UJK:
BRE Bank S.A. 11 1140 2020 0000 3553 6600 1001
Liczba godzin 220 godzin zajęć/60 pkt ECTS
Miejsce prowadzenia zajęć Piotrków Trybunalski
Termin składania dokumentów Rozpoczęcie rejestracji: 2018-06-08
Koniec rejestracji: 2018-10-31
Termin składania dokumentów: 2018-10-31
Zajęcia rozpoczną się z chwilą skompletowania grupy 20 osób
Wykaz wymaganych dokumentów – wydruk podania wygenerowanego z systemu rekrutacyjnego;
– dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich
– kserokopia dowodu osobistego;
– potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.
Dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce (pok. 31).
Limit przyjęć Warunkiem rozpoczęcia studiów podyplomowych jest zgłoszenie się co najmniej 20 osób.
Kryterium przyjęć Na podstawie złożonych dokumentów
Obsługa studiów Róża Gudź
tel. 044 732 74 34
Informacje www.unipt.pl  /  Kandydat/studia podyplomowe
tel. 044 732 74 34
Dokumenty należy składać w pokoju nr 31

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony