rekrutacja 2013/2014

HomeWFH

Uchwały i komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Uchwała Nr 1/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno-Historycznego - ZOBACZ

Uchwała Nr 2/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno-Historycznego - ZOBACZ

Uchwała Nr 3/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie pieczęci Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno-Historycznego - ZOBACZ

Uchwała Nr 4/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w Wydziale Filologiczno-Historycznym - ZOBACZ

Uchwała Nr 5/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie rozdziału mandatów  do kolegium elektorów Wydziału Filologiczno-Historycznego - ZOBACZ

Uchwała Nr 6/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia  4 marca 2016 roku w sprawie rozdziału mandatów  do kolegium elektorów Wydziału Filologiczno-Historycznego dla poszczególnych Instytutów i Katedry - ZOBACZ

Uchwała Nr 7/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie ustalenia listy  kandydatów do kolegium elektorów Wydziału - ZOBACZ

Uchwała Nr 8/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie ustalenia listy kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu - ZOBACZ

Uchwała Nr 9/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie dokonania wyboru członków kolegium elektorów Wydziału Filologiczno-Historycznego - ZOBACZ

Uchwała Nr 10/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie dokonania wyboru członków kolegium elektorów Uniwersytetu - ZOBACZ

Uchwała Nr 11/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia kandydatur na funkcję Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego - ZOBACZ

Uchwała Nr 12/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie podziału mandatów w Radzie Wydziału - ZOBACZ

Uchwała Nr 13/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie przydzielenia mandatów w Radzie Wydziału - ZOBACZ

Uchwała Nr 14/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego na kadencję 2016-2020 - ZOBACZ

Uchwała Nr 15/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia kandydatur na funkcje Prodziekanów Wydziału Filologiczno-Historycznego - ZOBACZ

Uchwała Nr 16/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Prodziekanów Wydziału Filologiczno-Historycznego na kadencję 2016-2020 - ZOBACZ

Uchwała Nr 17/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie ustalenia listy kandydatów do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 - ZOBACZ

Uchwała Nr 18/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie ustalenia listy kandydatów do Senatu Uniwersytetu na kadencję 2016-2020 - ZOBACZ

Uchwała Nr 19/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie stwierdzenia wyboru członków Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 - ZOBACZ

Uchwała Nr 20/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie stwierdzenia wyboru do Senatu Uniwersytetu na kadencję 2016-2020 - ZOBACZ

Uchwała Nr 21/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Uniwersytetu - ZOBACZ

Uchwała Nr 1/2017 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu Uniwersytetu na kadencję 2016-2020 - ZOBACZ

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony