rekrutacja 2013/2014

UWAGA

P I L N E !

STUDENCI pobierający stypendia proszeni są O JAK NAJSZYBSZE ODBIERANIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH:

•    STYPENDIUM Rektora dla najlepszych studentów
Wydział Nauk Społecznych – pok. Nr 24 bud.A

•    Stypendium SPECJALNEGO dla studentów niepełnosprawnych
- akademik pok. 10 A

Warunkiem otrzymania stypendium jest odbiór decyzji.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony