rekrutacja 2013/2014

HomeUniwersytetWydział Nauk SpołecznychKatedra ZarządzaniaStudenckie Koła Naukowe

Studenckie Koła Naukowe

SKN Nowoczesny Menedżer

SKN Nowoczesny Menedżer

SKN Nowoczesny menedżer - ZOBACZ


Powstanie koła: SKN Młody Inwestor powstało z inicjatywy grupy studentów zarządzania w roku akademickim 2015/2016. Opiekę nad Kołem objął dr Jacek Jarczyński Inauguracyjne spotkanie odbyło się 30 maja 2016 roku pod hasłem „Spotkanie z ciekawym człowiekiem biznesu”, na które została zaproszona Pani Małgorzata Ortel- właściciel i twórca  firmy „Ortel”.
Złożone cele:
-budowanie profesjonalnych i trwałych relacji między środowiskiem akademickim i biznesowym,
-wspólna praca nad rozwojem osobistym i zawodowym,
-aktywizacja i wspieranie inicjatyw studenckich
-integracja studentów naszej uczelni.
Zarząd i członkowie koła:
Zarząd Koła stanowią:
1. Przewodniczący Zarządu SKN Młody Inwestor: Mateusz Cybula
2. Zastępca Przewodniczącego SKN Młody Inwestor: Sylwia Pawłowska
3. Sekretarz SKN Młody Inwestor: Katarzyna Urbanik

 

Imie i nazwisko

Kierunek studiów i rok studiów

Mateusz Cybula zarządzanie III rok
Sylwia Pawłowska zarządzanie III rok
Katarzyna Urbanik zarządzanie III rok
Ewelina Wypych zarządzanie III rok
Anna Rakoczy zarządzanie III rok
Dominika Kukulska zarządzanie III rok
 Agnieszka Rzepkowska  zarządzanie III rok
 Mateusz Korycki  zarządzanie III rok
 Patrycja Radziejewska  zarządzanie III rok
Plan działania:
• Kontynuacja cyklu spotkań „ z ciekawym człowiekiem biznesu”
• Poznawanie procesów zarządczych i produkcyjnych podczas wizyt w przedsiębiorstwach
• Udział w seminariach i konferencjach naukowych
• Poszukiwanie nowych podmiotów w celu nawiązania współpracy.

SKN Młody Inwestor

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony