rekrutacja 2013/2014

Homepaździernik 2016SMARTFON, IPAD, TELEFON KOMÓRKOWY DLA BEZPIECZEŃSTWA

SMARTFON, IPAD, TELEFON KOMÓRKOWY DLA BEZPIECZEŃSTWA

W siedzibie Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Filii w Piotrkowie Trybunalskim, przy Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego, w dniu 7 października 2016r. zrealizowano warsztaty na temat: Wykorzystanie mediów społecznościowych oraz komunikacji mobilnej w działaniach ratowniczych. Na warsztatach były prezentowane efekty projektu badawczo-rozwojowego w obszarze bezpieczeństwa (7 Program Ramowy Unii Europejskiej, FP7/2007-2013). W warsztatach wzięli udział przedstawiciele instytucji realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa w Regionie Piotrkowskim oraz magistranci, którzy zgłębiają problematykę adaptacji nowoczesnych technologii w obszar bezpieczeństwa. Główne cele realizowanych warsztatów to: 1. zdefiniowanie rekomendacji oraz wytycznych dla służb ratunkowych i ludności cywilnej; jak skutecznie wykorzystać media społecznościowe oraz komunikację mobilną w akcjach ratowniczych; 2. skonstruowanie heterogenicznej platformy technologicznej integrującej narzędzia i funkcjonalności dla celów komunikacji oraz zwiększenia świadomości sytuacyjnej w akcjach ratowniczych. Wprowadzeniem do warsztatów był pokaz z omówieniem systemów, które skonstruowano w ramach projektu SOTERIA, a następnie w gronie ekspertów dziedzinowych przeprowadzono merytoryczną dyskusję uzupełnioną badaniami ankietowymi. Jednym z celów jakie osiągnięto dzięki tym warsztatom to sformułowanie nowych rekomendacji z celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i lepszej niż dotychczas koordynacji działań ratowniczych. Uwzględnienie uwag, od praktyków, ekspertów dziedzinowych pozwoli na poprawę publicznych systemów telekomunikacyjnych, systemów zarządzania informacją oraz bezpieczeństwa obywateli w trakcie sytuacji kryzysowej i działań ratowniczych. Warsztaty były unikatową formułą współpracy naukowców oraz przedstawicieli tzw. użytkowników końcowych, umożliwiającą zdefiniowanie warunków brzegowych na nowe systemy ICT (Information and Communication Technologies). Warsztaty z tego typu ekspertami, o względnie dużym doświadczeniu z obszaru bezpieczeństwa są nowatorskie pod względem organizacyjnym, a uwagi uzyskane od tych ekspertów umożliwią dostosowanie i doskonalenie rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i prawnych do potrzeb użytkowników. Moderatorem warsztatów był: dr hab. inż. Jan Zych prof. UJK. Dodatkowe informacje o projekcie Soteria: 1) http://soteria.i112.eu/ 2) https://www.facebook.com/SoteriaEUProject 3) https://twitter.com/soteriaeu

SKN

 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony