rekrutacja 2013/2014

HomePiotrkowski Uniwersytet Polowy

Piotrkowski Uniwersytet Polowy

17 lutego 2018 roku, studenci Filii UJK oraz uczniowie Liceum Ogólnokszałcącego nr 4 odbyli wizytę w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Więcej zdjęć na FB Uczelni - ZOBACZ

 

 

Uwaga! Kolejne zajęcia Piotrkowskiego Uniwersytetu Polowego tym razem na KOMENDZIE POLICJI w Piotrkowie Trybunalskim. Zapraszamy studentów i uczniów szkół średnich już w najbliższą sobotę - 18 listopada, o godz 10.00 przed budynek A.

kurs policyjnyW dniu 21 października 2017 roku zainaugurowaliśmy zajęcia w ramach Piotrkowskiego Uniwersytetu Polowego w roku akademickim 2017/2018.

 

Wykład inauguracyjny na temat: „Jak łączyć zdobywanie wiedzy teoretycznej
z umiejętnościami praktycznymi w profesji związanej z bezpieczeństwem?
I Ty możesz zostać magistrem bezpieczeństwa i dobrze przygotowanym policjantem, żołnierzem i strażnikiem” wygłosił gen. prof. dr hab. Bogusław Pacek.

Następnie dzięki zaangażowaniu i pomocy Kolegów studentów II roku studiów niestacjonarnych I stopnia przeprowadziliśmy pokaz sprzętu wojskowego, uczyliśmy składania i rozkładania broni. Przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu OPBMAR połączone z zakładaniem i zdejmowaniem maski przeciwgazowej, odzieży ochronnej (indywidualnych środki ochrony przed skażeniami).

W bieżącym roku akademickim planujemy:
1. DZIEŃ POLICJI - 18 Listopada 2017 r.KM Policji w Piotrkowie Trybunalskim
2. SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
- Szkolenie żołnierzy SZ RP – Wojska Lądowe - Zadania, organizacja, wyposażenie i uzbrojenie – styczeń 2018 r. Tomaszów Mazowiecki
- Szkolenie żołnierzy SZ RP – Siły Powietrzne - Struktura, zadania i uzbrojenie Sił Powietrznych RP - Luty 2018 r. Łask.
3. DZIEŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
- Zadania, struktura organizacyjna oraz metody i formy działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
- Zadania, struktura organizacyjna oraz metody i formy działania Rządowego Centrum Ochrony Ludności.
- Zadania administracji samorządowej w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności oraz ochronie infrastruktury krytycznej
- Zapewnienie bezpieczeństwa ludności w zakresie zabezpieczenia w wodę na przykładzie dużej aglomeracji miejskiej – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie
Wyjazd do Warszawy – marzec 2018 r.
4. DZIEŃ SŁUZBY WIĘZIENNEJ - Zadania służb penitencjarnych. Struktura i zadania. Wizyta w ZK w Piotrkowie Trybunalskim – Kwiecień 2018.
5. TYDZIEŃ STRAZY GRANICZNEJ - Zadania i działania Straży Granicznej RP - Obóz szkoleniowy (wykłady, zajęcia praktyczne i pokazy wg odrębnego planu) – maj 2018 r.

Z A P R A S Z A M Y


Zapraszamy do obejrzenia najnowszej prezentacji multimedialnej z działalności Piotrkowskiego Uniwersytetu Polowego.

Piotrkowski Uniwersytet Polowy kurs wojskowy - pokaz slajdówInauguracja Piotrkowskiego Uniwersytetu Polowego w roku akademickim 2017/2018. Więcej na Fb - ZOBACZ

 

Inauguracja Piotrkowskiego Uniwersytetu Polowego w roku akademickim 2017-2018


21.10.2017r. rozpocznie się nowy rok akademicki w Piotrkowskim Uniwersytecie Polowym. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr. hab. Bogusław Pacek.

nowy rok akademicki 2017 2018 w Piotrkowskim Uniwersytecie Polowym

LP

Przedsięwzięcie

Termin i miejsce realizacji

Metoda
Odpowiedzialny - Wykonawca

1


2

Rozpoczęcie roku akademickiego w Piotrkowskim
Uniwersytecie Polowym.

Wykład inauguracyjny:
„Jak łączyć zdobywanie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi w profesji związanej z bezpieczeństwem?
I Ty możesz zostać magistrem bezpieczeństwa i dobrze przygotowanym policjantem, żołnierzem i strażnikiem”.

21.10.2017r.
WNS UJK

 

21.10.2017r.
WNS UJK

Wykład

dr inż. T. Szmidtka
prof. dr hab. Z. Matuszak

prof. dr. hab. B. Pacek

DZIEŃ WOJSKOWY
1 Pokaz sprzętu wojskowego, nauka składania i rozkładania broni
Nauka podstawowych elementów musztry
Szkolenie z zakresu OPBMAR.
Zakładanie i zdejmowanie maski przeciwgazowej, odzieży ochronnej. Indywidualne środki ochrony. 
21.10.2017r.
WNS UJK 
 Pokaz
Ćwiczenia

 dr M. Rygała
dr inż. J. Kozioł

 ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 W PIOTRKOWSKIM UNIWERSYTECIE POLOWYM ORAZ ROZDANIE CERTYFIKATÓW UCZESTNICTWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UWAGA STUDENCI I UCZNIOWIE PIOTRKOWSKIEGO UNIWERSYTETU POLOWEGO!!!

ZAPRASZAMY NA ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 W PIOTRKOWSKIM UNIWERSYTETCIE POLOWYM DZIAŁAJĄCYM PRZY KATEDRZE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO UJK FILII W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10. CZERWCA 2017 ROKU W AULI UNIWERSYTETU, O GODZINIE 10.00.
NA SPOTKANIU, KIEROWNIK KATEDRY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO UJK FILII W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM – PROF. DR HAB. ZYGMUNT MATUSZAK, WRĘCZY CZŁONKOM PIOTRKOWSKIEGO UNIWERSYTETU POLOWEGO – CERTYFIKATY UCZESTNICTWA.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

zakończenie roku akademickiego 2016 2017 w Piotrkowskim Uniwersytecie Polowym

 


W dniach 30.04 - 5.05 2017 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej (CSSG) im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie przebywała grupa studentów Katedry Bezpieczeństwa Narodowego i Katedry Ekonomii Wydziału Nauk Społecznych Filii UJK w ramach obozu naukowo-dydaktycznego. Obóz zorganizowany został przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego przy współpracy Piotrkowskiego Uniwersytetu Polowego, CSSG im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego w Kętrzynie. W ramach programu obejmującego zapoznanie się z bazą CSSG, zadaniami, procesem szkolenia, strukturą Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG oraz odcinkiem granicy państwowej z Rosją,  studenci i towarzysząca im kadra naukowo-dydaktyczna zwiedziła także interesujące atrakcje turystyczne Warmii i Mazur.

 

Warsztaty w języku angielskim nauka tańca

 


8 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Piotrkowskiego Uniwersytetu Polowego. Tym razem rozpoczął się kurs wojskowy. Studenci zapoznali się z zasadami korzystania z broni palnej i z podstawowymi pozycjami strzeleckimi.

 

 

Piotrkowski Uniwersytet Polowy kurs wojskowy - pokaz slajdów


W ramach PIOTRKOWSKIEGO UNIWERSYTETU POLOWEGO rozpoczynamy KURS WOJSKOWY.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w dniu 08.04.2017 roku – budynek A, aula.

w

PLAN ZAJĘĆ:
9.00 – 10.00:  WYKŁAD – dr inż. Tadeusz SZMIDTKA
TEMAT: Zasady bezpieczeństwa podczas obchodzenia się bronią i amunicją.

1. Zasady użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.
2. Warunki bezpieczeństwa podczas strzelania z broni palnej.

10.10 – 12.50: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – dr inż. Jerzy KOZIOŁ, mgr Norbert KOZIOŁ
TEMAT: Budowa broni strzeleckiej, zasady zachowania podczas strzelań z broni strzeleckiej.

1. Pokaz broni strzeleckiej (dane taktyczno-techniczne, przeznaczenie: HK – 416, Kriss vector, HKMP -7, B&T MP-9, M4 colt, AKS 47, HK MP-5, M4 – MK18)
2. Musztra:
a. Zasady zachowania się na strzelnicy. Przyjmowanie postaw strzeleckich (stojąc, klęcząc, leżąc)
b. Zbiórka, zwroty w miejscu, marsz krokiem zwykłym.


W sobotę 18-go marca odbyły się kolejne zajęcia w ramach Piotrkowskiego Uniwersytetu Polowego. Kursanci mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach wykładowych i ćwiczeniowych. Zjazd poświęcony był problematyce terroryzmu oraz pracy instruktorów ochrony.

Studenci i uczniowie zaliczali także zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, przy fachowym wsparciu Pań: Marty Hołyńskiej i Mileny Żak z Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w Piotrkowie Trybunalskim oraz Pana Patryka Lipowskiego – studenta Bezpieczeństwa Narodowego UJK w Piotrkowie Trybunalskim, którym należą się ogromne podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie.

 


W ramach kolejnego zjazdu Piotrkowskiego Uniwersytetu Polowego  - w sobotę 18.03.2017 roku odbędą się następujące zajęcia:
 
1. Terroryzm jako istotne zagrożenie dla społeczeństw państw europejskich - sposoby działania policji i innych służb w zakresie przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu. Wykład:  prof. dr hab. Bogusław Pacek, godz. 9.00 - 10.00 Budynek A – aula
2. Sprawdzian z zakresu umiejętności podejmowania działań ratowniczych na miejscu wypadku drogowego. Sprawdzian praktyczny - zaliczenie na ocenę. Ćwiczenia:  dr Michał Rygała, godz. 10.00 - 12.00 Hala sportowa
3. Etyka licencjonowanego pracownika ochrony. Wykład: mgr Tomasz Józefiak, godz. 10.00 - 12.00 Budynek A – aula
Zajęcia pkt. 2 i 3 odbywają się w grupach – zmiana grup o godz.11.00.
4. Zadania realizowane przez funkcjonariuszy Policji w trakcie patrolowania. Omówienie i pokaz praktyczny. Ćwiczenia: mgr Tomasz Józefiak 12.10 - 13.30 Budynek A - aula

 

UWAGA!!!
Zajęcia realizowane w ramach tematu 3 oraz 4 stanowią wstęp do uzyskania certyfikatu licencjonowanego pracownika ochrony (dla studentów Bezpieczeństwa Narodowego UJK).

w


UWAGA!!!
W dniu 21. stycznia 2017 roku o godzinie 9.00. w Auli Uniwersytetu (budynek A, ul. Słowackiego 114/118) rozpoczynają się zajęcia  kontynuujące kurs policyjny.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW!!!


Piotrkowski Uniwersytet Polowy działający przy Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, filia w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z Naukowym Kołem Studentów Bezpieczeństwa Narodowego kieruje się misją szerzenia wiedzy o bezpieczeństwie i obronności oraz wspierania studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób współpracujących z Kołem w zakresie nabywania wiedzy i praktycznych umiejętności służących bezpieczeństwu oraz obronie Polski i Polaków.

Głównym celem jakie stawia sobie Piotrkowski Uniwersytet Polowy jest  zwiększenie szansy na przyszłą pracę młodzieży w tym  studentów UJK w organach
i instytucjach związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz międzynarodowym.

W dniu 15 października 2016 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Piotrkowskim Uniwersytecie Polowym. Podczas inauguracji przedstawiono założenia funkcjonowania Uniwersytetu oraz plan prowadzenia szkoleń specjalistycznych.

Ogłoszono konkurs na logo Piotrkowskiego Uniwersytetu Polowego (PUP).

Wykład inauguracyjny nt: „Służba i praca na rzecz bezpieczeństwa. Jak  wygrać w konkurencji o miejsce wśród żołnierzy, policjantów, strażników, ochroniarzy i strażaków” wygłosi prof. dr hab. Bogusław Pacek.

Po inauguracji odbyły się pokazy wyposażenia przygotowane przez 25 BKPow. z Tomaszowa Mazowieckiego, Komendę Miejską Policji i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach planowanych przedsięwzięć w roku akademickim 2016/2017  Piotrkowski Uniwersytet Polowy w ramach zajęć planuje przeprowadzenie pięciu kursów:

1. Podstawy wiedzy i umiejętności żołnierskich – kierownik merytoryczny kursu
ppłk rez. dr inż. Jerzy KOZIOŁ.

W ramach kursu uczestnicy nabędą podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu:
• Struktury, zadań oraz uzbrojenia Sił Zbrojnych RP;
• Podstaw taktyki działania wojsk lądowych w działaniach zaczepnych i obronnych;
• Taktyki działania oddziałów specjalnych, inżynieryjnych i obrony powietrznej;
• Zasad prowadzenia korespondencji z wykorzystaniem technicznych środków łączności;
• Taktyki specjalnej: drużyna, pluton;
• Nauki musztry;
• Budowy broni i amunicji oraz nauka strzelania z pistoletu i karabinu;
• Orientowania się w terenie bez mapy i z użyciem mapy (nauka czytania mapy);
• Zasad maskowania i kamuflażu;
• Walki wręcz i samoobrony oraz obezwładniania napastnika z użyciem pałki służbowej, kajdanek;
• Udzielania pomocy rannym i poszkodowanym na polu walki (udzielanie pierwszej pomocy).

Podstawy wiedzy i umiejętności policyjno-penitencjarnych – kierownik merytoryczny kursu gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusław PACEK, kom. rez. Marek CENDROWSKI.

W ramach kursu uczestnicy nabędą podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu:
• Struktury, zadań oraz wyposażenia Policji i Służby więziennej w RP;
• Zasad zachowania się na wypadek zagrożenia zdrowia lub życia;
• Działania zabezpieczające i wstępne czynności kryminalistyczne na miejscu przestępstwa;
• Zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia, oględziny;
• Sporządzanie podstawowej dokumentacji na miejscu zdarzenia;
• Patrolowanie terenów miejskich i wiejskich (piesze, zmotoryzowane);
• Kierowanie ruchem (regulacja ruchu);
• Konwojowanie przestępców (w tym niebezpiecznych przestępców);
• Odbywania kary pozbawienia wolności – wizyta w zakładzie karnym;
• Postepowanie w przypadku ataku terrorystycznego.
• Walki wręcz i samoobrony oraz obezwładniania napastnika z użyciem pałki służbowej, kajdanek;
• Udzielania pomocy rannym i poszkodowanym (udzielanie pierwszej pomocy).
• Zasad użycia środków przymusu i broni palnej.
• Budowy broni i amunicji oraz nauka strzelania z pistoletu i karabinu.

2. Podstawy wiedzy z zakresu działań ochronno-obronnych i ochrony granicy, Działań Straży Granicznej (SG) – kierownik merytoryczny kursu ppłk rez. SG dr hab. prof. UJK Jerzy PROCHWICZ.

W ramach kursu uczestnicy nabędą podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu:
• Struktury organizacyjnej, wyposażenia i zadań realizowanych przez SG RP;
• Orientowania się w terenie bez mapy i z użyciem mapy (nauka czytania mapy);
• Prowadzenia patrolowania;
• Prowadzenia przeszukania terenu, organizowania zasadzki i wypadu;
• Zasad maskowania i kamuflażu;
• Organizowania punktu kontrolnego;
• Prowadzenia przeszukania pomieszczeń, zawartości bagażu i pojazdu;
• Zasad prowadzenia korespondencji z wykorzystaniem technicznych środków łączności;
• Udzielania pomocy rannym i poszkodowanym (udzielanie pierwszej pomocy).
• Walki wręcz i samoobrony oraz obezwładniania napastnika z użyciem pałki służbowej, kajdanek;
• Budowy broni i amunicji oraz nauka strzelania z pistoletu i karabinu.

3. Podstawy wiedzy z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych (Państwowa Straż Pożarna) oraz ochrony osób i mienia, działania Biura Ochrony Rządu (BOR) – kierownik merytoryczny kursu płk rez. BOR dr inż. Tadeusz SZMIDTKA.

W ramach kursu uczestnicy nabędą podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu:
• Struktury organizacyjnej, zadań oraz wyposażenia jednostek PSP i OSP;
• Zasad prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa technicznego i chemicznego;
• Przygotowania do działań wozów bojowych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP – zajęcia praktyczne;
• Praktycznej ewakuacji poszkodowanych z miejsc zagrożonych;
• Zasad prowadzenia korespondencji z wykorzystaniem technicznych środków łączności;
• Zasad, metod i sposobów ochrony osób i obiektów;
• Działania na wypadek zagrożeń dla życia i zdrowia osób ochranianych;
• Prowadzenia rozpoznania pirotechnicznego i radiologicznego obiektów;
• Prowadzenia ochrony obiektów;
• Realizacji działań ochronnych osób w różnych sytuacjach (bankiet, kino teatr, impreza masowa);
• Ochrony VIP’a podczas przemieszczania się różnymi środkami transportu;
• Udzielania pomocy rannym i poszkodowanym (udzielanie pierwszej pomocy).
• Walki wręcz i samoobrony oraz obezwładniania napastnika z użyciem pałki służbowej, kajdanek i materiałów podręcznych;
• Budowy broni i amunicji oraz nauka strzelania z pistoletu i karabinu;

Podstawą do dopuszczenia do udziału w zajęciach dotyczących nauki strzelania z pistoletu i karabinu będzie zaliczenie zajęć z:
• Zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią i amunicją oraz budowy broni i amunicji;
• Udzielania pomocy rannym i poszkodowanym (udzielanie pierwszej pomocy).


Zajęcia w ramach kursów prowadzone będą w soboty i niedziele w zależności od liczby uczestników.
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa oraz ukończenia poszczególnych szkoleń i nabycia stosownych umiejętności, podpisany przez przedstawiciela Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i odpowiednich służb (Policji, Straży Pożarnej, itp.) przydatny przy ubieganiu się o pracę w służbach mundurowych.  

Zapisy oraz wszelkie zapytania dot. szczegółów związanych z przyjęciem do Piotrkowskiego Uniwersytetu Polowego oraz propozycje logo PUP należy kierować mailowo pod adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony