rekrutacja 2013/2014

UWAGA!!!

Proszę o pilny odbiór decyzji dotyczących stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych za rok akademicki 2016/2017. – Akademik „Olimp” pok. nr 10. Warunkiem otrzymania stypendium jest odebranie decyzji do dnia 10 listopada 2016 r. Proszę o pilny odbiór decyzji dotyczących stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych studentów 2016/2017. -  WNS Budynek A pok. 24. WFH Budynek B pok. 4.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony