rekrutacja 2013/2014

Homelistopad 2016KONFERENCJA NAUKOWA PT. "W 100-LECIE BITWY POD KOSTIUCHNÓWKĄ. MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI - DROGA DO NIEPODLEGŁEJ"

KONFERENCJA NAUKOWA PT. "W 100-LECIE BITWY POD KOSTIUCHNÓWKĄ. MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI - DROGA DO NIEPODLEGŁEJ"

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Starostwo Powiatowe w Bełchatowie byli organizatorami 27-28 X br. ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „W 100-lecie bitwy pod Kostiuchnówką. Marszałek Józef Piłsudski - Droga do Niepodległej”. Honorowy patronat nad konferencją, która odbyła się w Bełchatowie w Rezydencji Dwór Polski, objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Od lewej: dr hab. Marek Sioma (UMSC), dr Dariusz Fabisz (UZ), dr hab. Przemysław Waingertner (UŁ), prof. Janusz Odziemkowski (UKSW)

 

Celem konferencji było przedstawienie problematyki dotyczącej powstania Legionów Polskich, największej bitwy legionów podczas I wojny św. pod Kostiuchnówką (4-6 lipca 1916 r.), upowszechnianie, a także popularyzowanie historii II Rzeczypospolitej oraz tradycji oręża polskiego. Jak stwierdził jej inicjator i współorganizator dr Dariusz Rogut: „Dotychczas jest to jedyna sesja naukowa w Polsce odnosząca się do bitwy, która miała wpływ na sprawę polską w czasie I wojny św.”. W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. Waldemar Wyczachowski – starosta powiatu bełchatowskiego, Dorota Pędziwiatr - przewodnicząca Rady Powiatu Bełchatowskiego, Marcin Baranowski – wicestarosta powiatu opoczyńskiego, ks. Marek Izdebski - biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, dr hab. Wojciech Baran – Kozłowski – prodziekan WFH UJK Piotrków Trybunalski, dr Paweł Pietrzyk dyrektor z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Eliza Dzwonkiewicz - wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury, Jolanta Chełmińska – doradca marszałka województwa łódzkiego, hm. Natalia Patorska-Grzelewska - komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP, mieszkańcy powiatu bełchatowskiego, nauczyciele, młodzież bełchatowskich szkół średnich. Listy intencyjne odczytano w imieniu Elżbiety Rafalskiej - minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Jana Józefa Kasprzyka – p.o. Szefa UDSKiOR oraz Alicji Kaczorowskiej  - poseł na Sejm RP.
Zdjęcia Joanna Osińska, Paweł Wąs, Przemysław Rogut

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony