rekrutacja 2013/2014

Homemaj 2009PODSUMOWANIE II AKADEMICKIEJ GIEŁDY PRACY

PODSUMOWANIE II AKADEMICKIEJ GIEŁDY PRACY

Dnia 22 kwietnia 2009 roku odbyła się II Akademicka Giełda Pracy, zorganizowana przez Akademickie Biuro Karier „Synergia” we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Piotrkowskim Stowarzyszeniem Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej „EURO- CENTRUM” oraz Regionalną Izbą Gospodarczą.

II Akademicka Giełda Pracy


Giełda rozpoczęła się o godzinie 10:00 w auli budynku dydaktycznego „A” Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Filii w Piotrkowie Trybunalskim przemówieniem Prorektora ds. Filii dr hab. prof. UJK Anny Grochulskiej. Pieczę nad imprezą sprawowała dr Maria Szymańskaopiekun naukowy Akademickiego Biura Karier „Synergia”.

W programie II Akademickiej Giełdy Pracy uczestniczyli zaproszeni goście:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Centrum Edukacji i Pracy OHP,
 • Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej „EURO- CENTRUM”,
 • Agencja Pracy Leader Service Sp. z O.O,
 • Adecco Poland Biuro Sp. z O.O.,
 • Emerson Polska  Sp. z O.O.,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień,
 • Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie,
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Mieli oni okazję zaprezentować swoją ofertę w formie krótkiego wykładu bądź prezentacji multimedialnej. Równocześnie odbywały się warsztaty:

 • w budynku dydaktycznym „B” - "Start na rynku pracy", prowadzone przez reprezentanta Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
 • w Domu Studenta „Olimp” - "Poczucie własnej wartości", prowadzone przez reprezentanta Ochotniczego Hufca Pracy.

II Akademicka Giełda Pracymiała na celu umożliwienie studentom bezpośredniego kontaktu z pracodawcami w aspekcie przyszłych praktyk, staży oraz pracy w niedalekiej przyszłości. Studenci Naszej Uczelni z zainteresowaniem i pasją uczestniczyli w niej aktywnie poprzez rozmowy z przedstawicielami poszczególnych instytucji oraz firm występujących na lokalnym rynku pracy.
 
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją "Staże na terenie Unii Europejskiej" (prezentacja w formacie PPS dla MS PowerPoint) - POBIERZ
 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony